• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Významný kapitán Fiľakovského hradu

Štefan Koháry II. zastával funkciu hlavného kapitána Fiľakova od roku 1664 do 1682. Narodil sa v roku 1649 na hrade Čabraď ako prvorodený syn Štefana Koháryho I. (matka – Judit Balassa). Svoje detstvo prežil medzi vojakmi otužovanými v boji. Študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, v čase, keď jeho otec zomrel pri Leviciach. Pätnásťročného mladíka vymenoval Leopold I. za kapitána Fiľakovského hradu. Po dokončení štúdia na kolégiu pokračoval na viedenskej univerzite. Na obhajobe jeho dizertácie bol vo viedenskej katedrále sv. Štefana prítomný osobne aj sám cisár.

Judit Balassa posielala z Čabrade listy synovi, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do súkromia tohto významného hradného kapitána. Dozvedáme sa z nich o zaujímavých, často aj vtipných momentoch jeho života, ktoré ho vykresľujú z inej, pre mnohých možno neznámej stránky. Pri jednej príležitosti ho napr. matka musela napomenúť, aby prestal s neustálymi sánkovačkami a poľovačkami mimo hradu, keďže tieto záľuby sú nebezpečné, nepriateľ ho môže ľahko napadnúť a odviesť do zajatia. Inokedy zas mala obavy ohľadom jeho nepravidelného stravovania a taktiež o zdravie svojho syna: „...nerob zo dňa noc, ani noc zo dňa...“. Štefan Koháry II. mal veľkú túžbu vyhovieť. Prejavilo sa to okrem iného aj tým, že sa snažil svojich nadriadených potešiť rôznymi kuriozitami. V roku 1672, po návšteve pohraničných hradov sa spolu s Pavlom Esterházym a Mikulášom Bercsényim blížili k Fiľakovu. Poprosil preto svoju mamu, aby dala zadovážiť jariabka hôrneho, hlucháňa a divinu, keďže chcel patrične pohostiť pozvaných. Hlavný kapitán kládol veľký dôraz aj na to, aby do tábora nastúpil vo vhodnom odeve a výstroji. V júli, roku 1682 dostal príkaz, aby nastúpil do cisárskeho tábora, a v tom čase napísal list matke, v ktorom ju prosí o zaslanie oblečenia z domáceho šatníka: „...aby som s poctou ustál pred Dôstojnými, veľkými Pánmi...“.

 

Čítať ďalej: Menej známe fakty a zaujímavosti z histórie nášho mesta

Na Fiľakovskom hrade sa v tomto roku ukončil trojročný projekt zameraný na rozsiahlu obnovu, v rámci ktorého sa revitalizoval nielen samotný hradný areál, ale aj prislúchajúce podhradie. Priebežne s poslednými úpravami uvedeného projektu sa však začala aj realizácia nových, taktiež dôležitých, už niekoľko rokov plánovaných úprav areálu v spolupráci Hradného múzea a mesta Fiľakovo.  Sanácia hradných múrov ako domurovanie, škárovanie, úprava nebezpečných úsekov murív, je dlhodobou úlohou vlastníka a správcu hradu, je však nevyhnutné riešiť aj menej badateľné, ale rovnako závažné problémy, ktoré narúšajú ich konštrukciu. Takým je, napríklad, otázka dlhodobého vlhnutia hradieb, ktoré prispieva k ich postupnej demolácii a konečnému rozpadu, a tiež odvádzanie dažďovej vody z areálu stredného hradu. Pri výstavbe opevnenia, ale aj počas nasledujúcich storočí jeho existencie, majitelia a správcovia areálu mali vyriešený problém so zrážkovou vodou, ktorú z celého hradu odvádzali pomocou do skaly vysekaných kanálov a zbierali v cisternách.
Nakoľko je pôvodný kanalizačný systém v súčasnosti zničený a zasypaný sutinou, zrážková voda vsakuje do terénu a priamo do kamenných múrov. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné riešiť položenie drenážneho systému, ktorý pozbiera vodu zo stredného hradu. Nová dažďová kanalizácia stredného hradu vo Fiľakove a následne ju cez zwinger odvedie na dolné nádvorie, do bezpečnej vzdialenosti od hradieb. Múzeum preto podalo projekt v rámci výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý z balíka vyčleneného na dotáciu na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností) odsúhlasil na vyhotovenie drenáže pre Fiľakovský hrad finančnú podporu v hodnote 8000 eur. Múzeum spolufinancovalo projekt v hodnote približne 2500 eur. Výkopové a zemné práce súvisiace s kanalizáciou, ako aj následná sanácia a sprístupnenie delových pozícií, boli realizované pomocou miestnych nezamestnaných prostredníctvom dvoch projektov mesta Fiľakovo, podporených z dotačného systému MK SR – 1.4 – Obnovme si svoj dom a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomocou nového drenážneho systému sa tak odtekanie zrážkových vôd usmernilo do dvoch nových vetiev uzavretej podzemnej kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z komôr kazemát a ich priľahlého okolia, východná vetva zachytáva vodu zo severnej polovice nádvoria. Obe vetvy sa spájajú v zbernej jímke pred Perényiho baštou, odtiaľ pokračuje navrhované trasovanie opäť zemou, ďalej cez obvodovú hradbu dolného hradu a chrličom voda vyteká do trativodu mimo hradný areál. Práce boli ukončené v októbri, tesne pred uzavretím turistickej sezóny na hrade, preto sa návštevníci môžu tešiť na vynovený areál stredného hradu až od začiatku novej turistickej sezóny v roku 2021.

Kvôli uzavretiu štátnych hraníc zo strany Maďarska sa Fiľakovské hradné hry, plánované na 27. september, zrušia. XIV. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“ sa napriek tomu uskutoční podľa plánov v réžii Občianskeho združenia Fiľakovskí vlci. 

Milovníci historických zbraní sa môžu prihlásiť do lukostreleckej súťaže na stránke http://www.sla3d.sk.

 

Čítať ďalej: Fiľakovské hradné hry sa tohto roku neuskutočnia, lukostrelecká súťaž áno

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo pre milovníkov krimipríbehov a všetkých záujemcov opäť napínavú čitateľskú besedu. Jej hosťom bude už po druhýkrát rimavskosobotský spisovateľ, pôvodne pochádzajúci z juhozápadného Slovenska, Tibor Szomolai.
Prvým literárnym úspechom autora bol román „Felvidéki saga“ (Hornozemská sága) z roku 2013. Tretí román s názvom Klan vyšiel v maďarskom jazyku v roku 2018, a keďže sa tešil veľkému záujmu čitateľov, bol preložený do ďalších dvoch jazykov. V slovenčine vyšiel vo februári tohto roka, a do nemčiny bol preložený pod názvom Der Klan – Mafia und politik in Oberungarn. Titul pojednáva o dunajskostredskej mafii, spracováva udalosti a medializované správy spred dvoch desaťročí, viažuce sa k prívržencom tohto spolku. V príbehu vystupuje klan Pápayovcov, ako aj politici a ďalšie vplyvné osobnosti, ktoré svojim pričinením zanechali pečať na osude tejto perspektívne sa vyvíjajúcej krajiny. Kniha je kriminálnym románom z gangsterského prostredia. Svojou zápletkou pobaví, šokuje a zároveň fascinuje. Popisuje dianie na domácej politickej scéne, početné prípady zneužitia právomoci verejného činiteľa a ďalšie škandály. V knihe sa stretneme s príbehmi ľudí zo spoločnosti a mediálnych kruhov, v ktorých sa tajuplne prelína realita a fikcia. Z verejných recenzií a príspevkov vyplýva, že i v románe je veľa krutosti, ale skutočnosť bola pravdepodobne ešte omnoho desivejšia.
Beseda v slovenskom jazyku sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove dňa 17. septembra 2020, o 16:30 hodine. Na mieste bude možnosť si zakúpiť doteraz vydané diela autora, medzi nimi aj posledný, prezentovaný titul, ktorý si po besede môžu záujemcovia vypožičať už aj z knižného fondu inštitúcie.

 


Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne pozýva záujemcov na predstavenie najnovšej knihy Zoltána Szásziho s názvom „Télig mese“ (Rozprávka do zimy), ktorú vydal Spolok Madách – Madách Egyesület v tomto roku. Štvrtý román autorovej ucelenej série sa prostredníctvom analýzy sna a bdelosti, minulosti a prítomnosti, reality a fantázie zaoberá problematikou, či sme schopný zabúdať, spomínať, a tiež ako ovplyvňujú našu predstavivosť a každodenný život podnety, ktoré vidíme a počujeme. Vydanie zbierky finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín SR. Ak chcete nahliadnuť do obsahu skutočnej čitateľskej lahôdky, navštívte Mestskú knižnicu vo Fiľakove dňa 16.7.2020, o 16:30 hodine. Autorskú besedu v maďarskom jazyku vedie novinárka a poetka Katalin Juhász.

FIĽAKOVSKÝ HRAD OTVORIL DŇA 1.7.2020 OPÄŤ SVOJE BRÁNY. 


MESTSKÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM JE ODO DŇA 1.7.2020 OPÄŤ OTVORENÉ.

 

NOVOHRADSKÉ TURISTICKO-INFORMAČNÉ CENTRUM JE OPÄŤ OTVORENÉ!

 

MESTSKÁ KNIŽNICA JE ODO DŇA 1.7.2020 OPÄŤ OTVORENÁ.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Čítať ďalej: OZNAM PRE VEREJNOSŤ!

Areál fiľakovského hradu dodnes skrýva množstvo mimoriadnych archeologických nálezov, ktoré čakajú na odkrytie. Počas postupnej sanácie a obnovy našej národnej kultúrnej pamiatky sa naskytne aj možnosť vykonania predstihových, alebo záchranných archeologických výskumov, ktoré predchádzajú stavebným prácam, alebo prebiehajú priebežne s nimi. Tieto výskumy nám zakaždým prinesú nové cenné informácie o lokalite a mnoho zaujímavých nálezov nielen archeologickej, ale aj historickej hodnoty.

V týchto mesiacoch končí trojročný medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie a zveľaďovanie hradu, v rámci ktorého sa archeologicky skúmali aj rôzne plochy v jeho areáli. Všetky získané nálezy boli predmety každodenného použitia v stredoveku a ranom novoveku, či sa jedná o predmety úžitkového alebo ozdobného charakteru. Úžitkové predmety môžeme podľa funkčnosti rozdeliť do niekoľkých podskupín, ako napr. zbrane, náradie, keramika, kachlice, stavebné články, mince, fajky, plomby z tovarov, predmety z domácnosti a iné. K ozdobným predmetom patria napríklad šperky a odevné doplnky, ornamentálne kovania pripevnené na rôzne podklady – knižné kovania, ozdoby remeňov, odevu a konského postroja, kovania z nábytku – , zdobené kostené obloženia a súčasti zbraní, ale nachádzame aj predmety využívané na voľnočasové aktivity. Medzi nimi sú napríklad hudobné nástroje a hry.

Z niekoľko tisíc kusového súboru archeologických nálezov Vám predstavujeme aspoň výber tých najkrajších exemplárov, ktoré sa čoskoro dostanú aj do stálej expozície Hradného múzea.

Discussiones Filekienses IV.

Koncom minulého roka vydalo Hradné múzeum vo Fiľakove v rámci svojej publikačnej činnosti štvrtý diel série odbornej literatúry, ktorá nesie názov Discussiones Filekienses. Cieľom publikácie s názvom „OBKĽÚČENÝ VEČNÝM OHŇOM / Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682)”, ktorá sa priamo viaže k fiľakovskému hradu, je prezentácia dosiahnutých výsledkov archívneho a historického výskumu, ako aj oboznámenie odbornej verejnosti s najnovšími informáciami, týkajúcimi sa vojenských dejín Fiľakova za správcovstva hlavného kapitána, významného poľného maršala a krajinského sudcu, Štefana Koháryho II. Je písaná v maďarskom jazyku, a jej autorom je Zoltán Igor Komjáti, spod pera ktorého vyšiel aj prvý diel tejto série. Kultminor logoNová publikácia je výsledkom viac ako desaťročnej samostatnej vedeckej práce autora. Môžeme ju považovať za pokračovanie jeho predchádzajúceho diela, ktoré vzniklo rovnakým spôsobom, a to metódou podrobného historického výskumu. Autor prispieva k spoznaniu uhorskej vojenskej histórie 17. storočia vzácnymi informáciami. Predstaví udalosti hradu a jeho okolia, avšak jeho analýzy siahajú omnoho ďalej. V knihe sa dočítame bezmála o každom hrade a meste Kráľovského Uhorska a severovýchodnej časti Osmanského Uhorska, ako aj o živote obyvateľstva takmer všetkých stavov a hodností.

Čítať ďalej: Predstavenie štvrtého dielu série odborných publikácií HMF s názvom Discussiones Filekienses –...

      Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na prednášku fiľakovskej bylinkárky a konzultantky pre prírodné liečebné metódy Hedvigy Tóth s názvom „Čo je choroba a bolesť? - Ako sa ich môžeme zbaviť?” Témou výkladu budú rozličné nemoci a metódy na ich zvládnutie, ktoré v knihách doteraz neboli opísané a nevyučujú sa ani na odborných kurzoch.

Zaujímavá a pre mnohých určite aj užitočná prednáška sa uskutoční v maďarskom jazyku, dňa 12. februára o 16:30 hodine v Mestskej knižnici. 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.