• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Základné dokumenty:

Mestská knižnica:

Správy o činnosti:

Hodnotiace a monitorovacie správy: 

Povinné zverejňovanie:

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1.000,- EUR v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 5.000,- EUR v súlade s § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu s cenou nad 1000 € v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.