• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

hradne_hry_2023

 

   Druhého septembra bude na fiľakovskom hradnom nádvorí vládnuť skutočná historická atmosféra. Návštevníci sa môžu tešiť na XXIII. ročník Fiľakovských hradných hier, počas ktorých sa budú môcť oboznámiť s každodenným životom, autentickou kultúrou a tradíciami obdobia, kedy hrad zastával významnú vojenskú a strategickú funkciu. Sobotňajšie popoludnie začne chodúľovým divadelným predstavením pre deti s názvom „Najvyšší remeselníci“, a úsmev na tvári im dozaista vyčaria aj historickí zabávači či rytierska dráha. V rámci nej bude zriadený historický tábor so stanovišťami, vhodný tak pre úplne malé deti, ako aj tie staršie. Účinkujúce historické skupiny nám priblížia život vo vojenských táboroch, bojové techniky a zbrane používané v období medzi 13. a 17. storočím, ale takisto aj bežný život našich predkov, ba dokonca aj dobový bosorácky proces. Zaujímavosťou tohto ročníka budú ukážky tancov a odevu z doby renesancie a baroka. Chov zvierat a ich využitie v minulosti priblížia ukážky historických plemien pastierskych a loveckých psov. Záujemcovia sa dozvedia, ako ľudia využívali jednotlivé plemená pri love, obrane a pasení domácich zvierat, prípadne na vojenské účely v období stredoveku. Na dovednosti a všeobecné poznatky o dravých vtákoch sa môžu účastníci tešiť počas sokoliarskeho predstavenia. V rámci tvorivých dielní si môžu vyskúšať zakladanie ohňa kresadlom, odlievanie olovených guliek do strelných zbraní a sekanie šabľou. Program bude ukončený koncertom barokovej hudby v nádhernej atmosfére večerného hradu.

Čítať ďalej: Na Fiľakovskom hrade opäť ožije história počas XXIII. ročníka hradných hier

zlaty_sspendlik

 

Jeden z prvých tohtoročných Zlatých špendlíkov putuje do Banskobystrického kraja na Fiľakovský hrad – podľa hodnotenia používateľov Máp Google

Top hradom alebo zámkom Banskobystrického kraja sa podľa používateľských recenzií na Mapách Google stal Fiľakovský hrad. Jedno z prvých tohtoročných ocenení Zlatý špendlík – Po stopách slovenských hradov a zámkov si na hrade osobne prevzala Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove, pod ktorého správu Fiľakovský hrad patrí. Samotné ocenenie má podobu špendlíka a vychádza zo zobrazenia hľadaného miesta na Mapách Google. Najbližší týždeň predstavíme postupne jednotlivé hrady a zámky v každom kraji, ktoré získavajú toto ocenenie.
„Ďakujeme za ocenenie, veľmi si ho vážime. Samozrejme je pre nás veľkým prekvapením, hlavne preto, že v Banskobystrickom kraji je silná konkurencia. Zároveň nás však utvrdzuje v tom, že napriek nízkemu počtu pracovníkov to, čo robíme, robíme dobre. Snahou nášho mladého kolektívu zamestnancov je sprístupniť pre turistov históriu hradu a mesta nielen formou zaujímavých výstav, ale aj pomocou neustálych inovácií. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na náš hrad zavítali a svojim kladným hodnotením prispeli k získaniu tejto ceny,“ hovorí Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove.
Fiľakovský hrad je dominantou mesta Fiľakovo. Prvá písomná zmienka o hrade je už z roku 1242. Za mnohé stáročia bol hrad v rukách rôznych majiteľov, dokonca aj známeho Matúša Čáka Trenčianskeho v 14. storočí. Kvôli tureckému ohrozeniu sa v 16. storočí z hradu stala mohutná renesančná pevnosť, ktorá nakoniec aj do rúk Turkov padla. O Fiľakovský hrad sa bojovalo mnohé stáročia, čo vyústilo koncom 17. storočia do veľkého požiaru a okrem samotného hradu vyhorel aj župný archív.  

Čítať ďalej: Jeden z prvých tohtoročných Zlatých špendlíkov putuje do Banskobystrického kraja na Fiľakovský...

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje záujemcom/návštevníkom, že 25. a 26. augusta 2023 bude hrad - v záujme bezproblémového otvorenia brány tu konajúceho sa festivalu Várlak - otvorený do 17:00 hod. Za pochopenie ďakujeme!

dvojita_prednaska_v_kniznici          

     14. júna 2023 sa v Mestskej knižnici vo Fiľakove uskutoční dvojitá beseda venovaná konfliktu na Ukrajine. Od 17:30 hodiny si účastníci budú môcť vypočuť v slovenskom jazyku osobné zážitky a skúsenosti humanitárneho pracovníka, fotografa a cestovateľa Antona (Tonyho) Friča, zdokumentované fotografiami, čomu bude od 16:00 hodiny predchádzať predstavenie novej knihy Jánosa Zolcera v maďarskom jazyku. Potom, čo pred rokom predstavil János Zolcer vo Fiľakove svoju knihu s názvom „Gorbačovove tajomstvá“, sa môžu miestni čitatelia opäť tešiť na stretnutie s autorom a na jeho novú publikáciu. Novinár, televízny producent a spisovateľ sa narodil v Balogu nad Ipľom, v období bývalého Československa, neskôr emigroval do Nemecka, a v súčasnosti žije v Budapešti. V roku 1989 založil v Nemecku produkčnú spoločnosť Zolcer TV, ktorá nakrúcala reportážne a dokumentárne filmy pre európske, americké a japonské televízne stanice. Ako spisovateľ nám prostredníctvom svojich kníh dovolí nazrieť do sovietskej i medzinárodnej politiky. Témou nového výtlačku, prezentovaného počas nadchádzajúcej besedy, je vojna na Ukrajine. Zaoberá sa pozadím a motívmi rusko-ukrajinského konfliktu, umožní nahliadnuť do zákerného mechanizmu fungovania Kremľa a bývalého Sovietskeho zväzu. Hľadaním paralel sa vracia až do obdobia vlády ruských cárov, a rozoberá súčasné otázky o tom, ako dlho bude ešte trvať vojna, kedy bude možné nastoliť mier, či bude jadrová vojna, prečo navzájom nerokujú znepriatelené strany, alebo či môže mať Moskva nového cára, respektíve vodcu, akým bol Gorbačov? Textový obsah knihy dopĺňa 60 farebných a 500 čiernobielych fotografií. Následne bude možné si publikácie autora na mieste aj zakúpiť.

Čítať ďalej: Dvojitá prednáška o vojne na Ukrajine vo fiľakovskej knižnici

                 Hradné múzeum vo Fiľakove Vás srdečne pozýva na premietanie filmu s názvom Smaltovňa Fiľakovo - Kohútí perkelt a besedu s autormi, ktoré podujatie sa uskutoční 24. mája 2023 o 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove. Film bude premietaný v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. Beseda bude prebiehať striedavo v slovenskom a maďarskom jazyku, bez (vzájomného) tlmočenia!premietanie_filmu

muzeumok_es_galeriak_ejszakaja_fuleken

Dňa 13. mája sa môžu záujemcovia opäť tešiť na nočné prehliadky Fiľakovského hradu a Mestského vlastivedného múzea, ktoré sa uskutočnia v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií. Večerný program zaháji o 18:00 hodine vernisáž výstavy nazvanej Krajiny svetla v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava predstaví obrazy prešovského maliara a grafika, Kamila Juraška. Autor sa venuje klasickým výtvarným technikám, ktoré kontinuálne rozvíja o svoju originálnu autorskú techniku. Touto špeciálnou metódou je zmena toho istého obrazu v tme na iný, čím vytvára tzv dvojobrazy. Dopĺňa tým myšlienku jedného obrazu novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme odhaľuje skryté, doteraz neobjavené možnosti výpovede obrazu. Kamil Jurašek od roku 1996 každoročne realizuje autorské i kolektívne výstavy v mnohých, nielen európskych krajinách.

V kazemate dolného hradu sa uskutoční prednáška spojená s projekciou, zameraná na ním aplikovanú výtvarnú techniku.
Na hrade bude program pokračovať otvorením výstavy s názvom “Lássa, kedves öcsém – zo Slováka všecko vystane, ešte aj magyar költő”, ktorá je súčasťou reťazca výstav s názvom Po stopách Petőfiho v Gemeri a Novohrade, usporiadaného pri príležitosti 200. výročia narodenia známeho básnika a bojovníka za slobodu, Sándora Petőfiho. V rámci reťazca otvoria alebo už otvorili výstavu aj v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, Kaštieľnom múzeu Forgách–Lipthay Maďarského Národného Múzea v Sečanoch (Szécsény) a Palóckom múzeu Maďarského Národného Múzea v Balážskych Ďarmotách (Balassagyarmat).

Čítať ďalej: Noc múzeí a galérií vo Fiľakove 2023

       noc_muzei_a_galerii_vo_filakove

Oznam!

 

Oznamujeme čitateľom, že od dňa 1. mája 2023 sa menia otváracie hodiny knižnice nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 16:00 hod.

Utorok : zatvorené

Streda: 08:00 - 16:00 hod.

Štvrtok: zatvorené

Piatok: 10:30 - 16:00 hod.

Sobota: zatvorené

Nedeľa: zatvorené.

 Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30 hod. Knižnica je otvorená len v pracovných dňoch.

historicky_roman                                                                                                                                                                                                                                                  

    Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na čitateľskú besedu, ktorá sa uskutoční 21.4.2023, o 16.30 hodine. Tentokrát zavíta do Mestskej knižnice Tomáš Tinker Šoltés, ktorý predstaví svoj historický román s názvom Rytier a básnik. Príbeh sa odohráva v rokoch 1681-1682, sleduje život osôb rôzneho postavenia, v rôznych kútoch monarchie a v konečnom dôsledku sa pozoruje začiatok povstania kežmarského grófa Imricha Thökölyho. Každého srdečne očakávame!

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.