• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Významný kapitán Fiľakovského hradu

Štefan Koháry II. zastával funkciu hlavného kapitána Fiľakova od roku 1664 do 1682. Narodil sa v roku 1649 na hrade Čabraď ako prvorodený syn Štefana Koháryho I. (matka – Judit Balassa). Svoje detstvo prežil medzi vojakmi otužovanými v boji. Študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, v čase, keď jeho otec zomrel pri Leviciach. Pätnásťročného mladíka vymenoval Leopold I. za kapitána Fiľakovského hradu. Po dokončení štúdia na kolégiu pokračoval na viedenskej univerzite. Na obhajobe jeho dizertácie bol vo viedenskej katedrále sv. Štefana prítomný osobne aj sám cisár.

Judit Balassa posielala z Čabrade listy synovi, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do súkromia tohto významného hradného kapitána. Dozvedáme sa z nich o zaujímavých, často aj vtipných momentoch jeho života, ktoré ho vykresľujú z inej, pre mnohých možno neznámej stránky. Pri jednej príležitosti ho napr. matka musela napomenúť, aby prestal s neustálymi sánkovačkami a poľovačkami mimo hradu, keďže tieto záľuby sú nebezpečné, nepriateľ ho môže ľahko napadnúť a odviesť do zajatia. Inokedy zas mala obavy ohľadom jeho nepravidelného stravovania a taktiež o zdravie svojho syna: „...nerob zo dňa noc, ani noc zo dňa...“. Štefan Koháry II. mal veľkú túžbu vyhovieť. Prejavilo sa to okrem iného aj tým, že sa snažil svojich nadriadených potešiť rôznymi kuriozitami. V roku 1672, po návšteve pohraničných hradov sa spolu s Pavlom Esterházym a Mikulášom Bercsényim blížili k Fiľakovu. Poprosil preto svoju mamu, aby dala zadovážiť jariabka hôrneho, hlucháňa a divinu, keďže chcel patrične pohostiť pozvaných. Hlavný kapitán kládol veľký dôraz aj na to, aby do tábora nastúpil vo vhodnom odeve a výstroji. V júli, roku 1682 dostal príkaz, aby nastúpil do cisárskeho tábora, a v tom čase napísal list matke, v ktorom ju prosí o zaslanie oblečenia z domáceho šatníka: „...aby som s poctou ustál pred Dôstojnými, veľkými Pánmi...“.

 

Odvaha a statočnosť Štefana Koháryho II. pri obliehaní hradu.
Svoje spomienky na posledné dni pred pádom mesta spísal aj Štefan Koháry. Podľa záznamov vyvolalo obliehanie, trvajúce šestnásť dní počnúc 25. augustom, neúnosné nervové napätie medzi vojakmi. Vyslali za kapitánom poslov, a požiadali ho, aby súhlasil s kapituláciou, pretože ďalšie obety civilného obyvateľstva ani vojakov nebudú Uhorsku na osoh a ani k službám panovníka. Koháry odpovedal, že o vydaní hradu nemôže byť ani reč, a vzápätí pripomenul, aký osud postihol človeka, ktorý zabudol na svoju prísahu, chcel zliezť po múroch k Turkom, ale chytili ho a bol popravený. Posádku však ani to nezastrašilo, dokonca vznikla medzi nimi taká napätá atmosféra, že hlavný kapitán bol nútený sa presunúť zo svojho pôvodného veliteľského stanovišťa k bráne horného hradu. Tým, ktorí boli aj naďalej za udržanie hradu, rebelanti pohrozili smrťou, kapitánovi nasilu odobrali kľúče, a na hlavných miestach hradu vztýčili bielu zástavu (aj na hornom hrade, čo znamenalo, že s kapituláciou súhlasila aj nemecká posádka!). Vzbúrenci prepustili tureckých zajatcov, vyslali delegáciu do tábora nepriateľa a dohodli sa na podmienkach vydania hradu.
Koháry sa neskôr vyznamenal aj v bojoch pri obliehaní hradu Budín a Eger, kde utrpel na pravej ruke vážnu ranu. Následkom toho už viac nemohol používať pravú ruku pri písaní. Dostal splnomocnenie na používanie striebornej pečate s vyrytým podpisom na úradných spisoch.

HMF - NTIC


Zdroj:
1. Igor Zoltán Komjáti: Discussiones Filekienses IV., OBKĽÚČENÝ VEČNÝM OHŇOM – Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682). Hradné múzeum vo Fiľakove, 2019
2. Stáročia Fiľ. hradu, Hradné múzeum vo Fiľakove, 2014
3. Igor Zoltán Komjáti: Discussiones Filekienses I., Dohoda v spoločnom záujme, Občianske združenie Vámbéryho, 2015 (Úryvky pochádzajú z listov, ktoré si medzi sebou vymieňali Štefan Koháry II. a jeho matka. Listy sú uložené v rodinnom archíve Koháryovcov.)

Maľba vľavo hore: II. Štefan (István) Koháry, kapitán Fiľakovského hradu a krajinský sudca (na maľbe v sakristii františkánskeho kostola vo Fiľakove, prvá tretina 18. storočia)

Maľba vpravo dole: II. Štefan (István) Koháry, kapitán Fiľakovského hradu a krajinský sudca (zo zbierok Maďarskej národnej galérie, prvá tretina 18. storočia)

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.