• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Od roku 1634 do 1644 bol hlavným kapitánom Fiľakovského hradu František Wesselényi. V roku 1644 ubránil Fiľakovo proti povstaleckým vojskám Juraja Rákócziho I. V tom istom roku dobyl Muráň, za čo dostal grófsky titul, stal sa hlavným kapitánom hornouhorských vojsk, a v roku 1655 palatínom. Medzi stenami pohraničného hradu mohli majstri v tomto období bezpečne vykonávať svoje remeslo, tu usporiadané jarmoky priťahovali obchodníkov. Za Wesselényiho si vo Fiľakove založili cech čižmári (1636), zámočníci, štitári, výrobcovia kopijí, mečiari a remenári (1636), kožušníci (1640), a neskôr ševci (1656) a krajčíri (1674). Jeho prvou manželkou bola vychýrená krásavica vtedajšieho obdobia, Žofia Bosnyáková. Na mladú barónku upozornil Františka Wesselényiho Peter Pázmány. V roku 1630 sa barón oženil so Žofiou, ktorá od svojho otca dostala ako veno hrad Strečno. Bojom zocelený manžel sa na novom panstve dlho nezdržal, a krátko po svadbe sa opäť vydal na cestu. Podľa legendy stáli za Wesselényiho čoraz dlhšou neprítomnosťou nielen Turci, ale aj krásna pani hradu Muráň (Mária Széchy, „Muránska Venuša"). Správa o tajných stretnutiach sa dostala do uší Žofie, ktorá sa snažila nájsť útechu v modlitbách v hradnej kaplnke. Keďže sa často zdržiavala v studenej miestnosti, prechladla a zomrela ako 35-ročná. Mária Széchyová, majiteľka Muránskeho hradu sa stala druhou manželkou Wesselényiho. Bola vynikajúcou jazdkyňou, vedela zaobchádzať so zbraňami. Ich romantický príbeh, súvisiaci s bravúrnym dobytím Muránskeho hradu, opísal Štefan Gyöngyösi („maďarský Ovídius“) vo svojej práci „Márssal társalkodó murányi Vénusz”. Z básne sa dozvedáme, že známy gróf sa 4. augusta 1644 pomocou povrazu vyšplhal po hradnej skale Muráňa na slávne pytačky, a 6. augusta 1644 mali sobáš. Gyöngyösi sa v roku 1658 stal pomocným sudcom fiľakovskej posádky za Štefana Koháryho I., a neskôr sa dostal do Wesselényiho služieb ako jeho sekretár. Starší syn z prvého manželstva, Adam, zdedil po otcovi funkciu fiľakovského kapitána v roku 1645.

Zdroj:
1. Stáročia Fiľakovského hradu, Hradné múzeum vo Fiľakove, 2014
2. Jozef Drenko: Hriešni ľudia Novohradu, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, 2015
3. http://forumhungaricum.hu/kulturkincs/igazan-veszedelmes-viszonyok/

Obrazová príloha:
1. Vľavo hore: František Wesselényi (hlavný kapitán hradu 1634-1644)
2. Vpravo: István Gyöngyösi (Géza Hegedüs - Galéria maďarskej literatúry)

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.