• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Otvorenie turistickej sezóny na fiľakovskom hrade

Otvorenie novej rozšírenej stálej expozície Hradného múzea vo Fiľakove

Hradné múzeum vo Fiľakove, pri príležitosti 10. výročia svojho založenia, otvára tohtoročnú turistickú sezónu s rozšírenou a zmodernizovanou stálou expozíciou. Paleontologická expozícia na prízemí, predstavujúca flóru a faunu treťohornej krajiny, sa rozšírila o viac ako 20 miliónov rokov staré pozostatky vyhynutých bezstavovcov a odtlačky rastlín z Fiľakova a jeho okolia. Stálu expozíciu s názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“ spestril nálezový materiál z archeologických výskumov posledného desaťročia. Vystavené sú aj novo vypožičané nálezy z Archeologického múzea SNM z výskumu Dr. Jánosa Kalmára, ktoré predstavujú snáď najkrajšie kúsky celého súboru. Rôzne dobové rekonštrukcie návštevníkom oživia exponáty prezentujúce históriu okolia. Zatiaľ čo rekonštrukcia mužského hrobu zo slovansko-avarského pohrebiska z Prše priblíži záujemcom každodennú prácu archeológov, slávnostný ženský kroj z doby bronzovej predvedie spôsob nosenia kovových šperkov a nášiviek z hodejovského pokladu.Prezentované je aj dobové oblečenie posledného hradného kapitána, Štefana Koháriho II., znázornené na viacerých olejomaľbách. Obnovená stála expozícia Hradného múzea vo Fiľakove tak od marca očakáva návštevníkov už na štyroch poschodiach. Rozšírenie a obnovu stálej expozície Hradného múzea vo Fiľakove z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Od chmeľu k pivu

Piate poschodie Bebekovej bašty poskytne naďalej priestor rôznym tematickým dočasným výstavám, ktorých rad otvára výstava Tribečského múzea v Topoľčanoch s názvom „Od chmeľu k pivu“ o histórii piva a pivovarníctva. Všetkých srdečne očakávame 14. marca na vernisáže do Bebekovej bašty hradu, so začiatkom o 16:30 hod.!

 

 

 

 

 

 

 

 

Poézia kameninyNa štvrtom poschodí Bebekovej bašty sa 05. augusta 2016 o 17:00 hodine otvára výstava Baníckeho múzea v Rožňave s názvom "Poézia kameniny", ktorá návštevníkom predstaví históriu rožňavskej kameninovej manufaktúry. Exponáty pochádzajú z Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Kurátorkou výstavy je historička Mgr. Sylvia Holečková.

zm1zm2Vo fiľakovskom podvedomí sa slovo „smalt“ spája hlavne so smaltovaným riadom z výroby bývalého podniku Kovosmalt Fiľakovo. V rámci novej dočasnej expozície Hradného múzea s názvom „Smaltované umenie“ sa smalt ukáže v novom svetle. Na dvoch poschodiach Bebekovej veže sa predstaví súčasné smaltované umenie amatérskych aj profesionálnych účastníkov každoročne usporiadaného Tábora umeleckého smaltu v Šalgótarjáne a Medzinárodného festivalu umeleckého smaltu Tűzvirág v Nesvadoch.

Čítať ďalej: Smaltované umenie

Na žatve u tirpákovInštalovaním dočasnej výstavy s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“ vzdávame poctu zachovaným tradíciám Slovákov žijúcich v Maďarsku a predstavujeme ich ľudovú kultúru, ktoré sú prezentované prostredníctvom zväčšených dobových fotografií a figurín oblečených v tradičnom odeve. Kurátorkou výstavy je Mgr. Katarína Király, PhD., riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

Čítať ďalej: Naša budúcnosť v našej minulosti – výstava v Bebekovej bašte

Turistickú sezónu 2014 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove dvoma tematicky blízkymi aktuálnymi výstavami. Popri výstave Gemersko-malohontského múzea „Dámska meštianska móda v 19. storočí“ sa návštevníci hradu budú môcť zoznámiť v období od 14. marca do 11. mája aj s ľudovými krojmi zo Sedmohradska, formou výberu zo súkromnej zbierky Márie Konthurovej. Vernisáž úvodných výstav sezóny sa uskutoční 14. marca o 16,00 v Bebekovej veži hradu.

Čítať ďalej: Meštianske a ľudové odevy starých čias na fiľakovskom hrade

Na piatom poschodí Bebekovej bašty Hradné múzeum vo Fiľakove otvára vlastnú výstavu s názvom Náš hrad, naša hrdosť  – vyobrazenia Fiľakovského hradu.

Čítať ďalej: Náš hrad, naša hrdosť

História maďarského skautingu na území dnešného Slovenska 1913-2013

Čítať ďalej: Storočie so skautskou ľaliou

Exotický hmyz, motýle, ale aj pavúky zo súkromnej zbierky Michala Zachara opäť sa predstavia v Mestskom vlastivednom múzeu. Vypreparované exponáty sú doplnené živými mnohonôžkami, pakobylkami a škorpiónom.

Čítať ďalej: Exotický hmyz zo súkromnej zbierky Michala Zachara

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.