• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

30. mája usporiada CVČ Iuvenes, Hradné múzeum vo Fiľakove a Mestské kultúrne stredisko Deň detí vo Fiľakove. Podujatie sa začína o 10:00 hodine na Námestí Slobody, kde organizátori čakajú každého so zaujímavým kultúrnym programom, tvorivými dielňami a rôznymi atrakciami.

Čítať ďalej: Deň detí vo Fiľakove – 2015

Hradné múzeum vo Fiľakove organizuje v spolupráci s Vedeckým a kultúrnym združením maďarskej mládeže na Slovensku TéKa dňa 11. júna 2014 o 17,00 hodine premietanie filmu spojené so slovensko-maďarským okrúhlym stolom v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Bude to štvrté podujatie Hradného múzea venované otázkam zmierenia a multiperspektívneho prístupu v historiografii a vo výučbe dejepisu v posledných rokoch.

Čítať ďalej: Felvidék - Horná zem – premietanie filmu a diskusia o povojnovej výmene obyvateľstva medzi...

Siedmy fiľakovský ročník celovečerného podujatia Noc múzeí a galérií sa uskutoční 17. mája 2014 v hradnom areáli a v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove.

Čítať ďalej: Noc múzeí a galérií siedmykrát vo Fiľakove

Známy televízny popularizátor histórie Pavel Dvořák zavíta v dňoch 26. a 27. februára na pozvanie Hradného múzea vo Fiľakove a Domu Matice slovenskej v Lučenci do regiónu.

Čítať ďalej: Známy televízny popularizátor histórie Pavel Dvořák zavíta do Fiľakova a do Lučenca

Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci so Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád a maďarskou organizáciou Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. usporiada 12. novembra 2013 (utorok) o 16:00 hodine v Mestskej knižnici vo Fiľakove besedu s predstaviteľmi uvedených organizácií, spojenú s premietaním filmu a otvorením fotografickej výstavy.

Čítať ďalej: Beseda s predstaviteľmi Geoparku Novohrad – Nógrád

Hradné múzeum vo Fiľakove organizuje spolu s Hnutím zmierenia Charta XXI dňa 26. októbra o 16,00 v aule Gymnázia vo Fiľakove slovensko-maďarský okrúhly stôl spojený s premietaním filmu.

Čítať ďalej: Slovensko-maďarská Hodina dejepisu vo Fiľakove s Lászlóm Surjánom, podpredsedom Európskeho...

Hradné múzeum vo Fiľakove – Mestská knižnica pozýva svojich čitateľov a širokú verejnosť na besedu so slovenským spisovateľom a politikom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2013 v priestoroch Mestskej knižnice od 16:00 hodiny.

Čítať ďalej: Beseda s Jozefom Banášom

snowfilm

Filmový festival Tierra SNOW FILM FEST je celovečerné premietanie špičkových filmov plných extrémneho lyžovania, zimného lezenia, skialpinizmu a ďalších extrémnych zážitkov a športov.

Čítať ďalej: Tierra SNOW FILM FEST – filmový festival

Maďarský čitateľský spolok (Magyar Olvasástársaság) usporiada 26. až 28. septembra 2013 deviaty ročník Celoštátnej konferencie venovanej tematike ľudových rozprávok – Deň ľudových rozprávok.  Ústredné aktivity tejto série podujatí sa tohto roku uskutočnia vo Fiľakove, v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove a Maďarským osvetovým inštitútom na Slovensku sídliacim v Dunajskej Strede, s podporou Národného kultúrneho fondu.

Čítať ďalej: Deň maďarských ľudových rozprávok vo Fiľakove

Dejiskom desiateho Stretnutia hudobníkov, ktoré sa uskutoční 17. augusta 2013 od 13:00 hodiny popoludní, bude tohto roku opäť nádvorie Fiľakovského hradu.

Čítať ďalej: X. Stretnutie hudobníkov na Fiľakovskom hrade

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.