• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Fond na podporu umenia - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

„Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych filmov“

Hradné múzeum vo Fiľakove sa hneď po svojom založení v roku 2007 začalo zaoberať mapovaním a následne získavaním  historických fotografií, pohľadníc a písomností, ktoré dokumentujú dejiny mesta a bližšieho okolia. Inštitúcia, ako právny nástupca Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove zdedila jeho zbierky, v ktorých sa vo veľkom počte nachádzali už spomínané druhy predmetov. Na návrh Muzeologického kabinetu vydalo HMF novú internú smernicu pre dokumentáciu a začalo budovať novú vlastnú zbierku, do ktorej sa priebežne presúvajú predmety a súbory zo zbierky bývalého Mestského vlastivedného múzea.

Vďaka tomu sa do múzea dostali vzácne rukopisné materiály zo 17. storočia z pozostalosti Lászlóa Lakatosa (z tohto súboru dala inštitúcia zreštaurovať papierové a pergamenové dokumenty fiľakovských čižmárov zo 17. stor.), fotografie a písomnosti fiľakovského futbalového klubu, kultúrnych spolkov, fabriky a fotoalbumy fiľakovských šľachtických rodín z konca 19. a z prvej tretiny 20. storočia, mestské pohľadnice, archívne filmy a fotografie niekdajšieho Filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972 (filmy dalo HMF zdigitalizovať z vlastných zdrojov, z podpory MK SR boli zakonzervované a uložili sa do ochranných dóz). Zaujímavé sú tiež fotografie a dokumenty z historických udalostí ako svetové vojny, a miestnych udalostí ako napríklad návšteva T. G. Masaryka v roku 1930, robotnícky štrajk v roku 1936, privítanie maďarských vojakov v roku 1938, nežná revolúcia, atď. Hradné múzeum v roku 2012  deponovalo svoje zbierkové predmety na základe ich materiálového zloženia, aby tým zabezpečilo vhodnejšie

priestorové a  klimatické podmienky pre jednotlivé druhy predmetov. Tým pádom sa zbierkové predmety z papiera dostali do spoločného depozitára.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia (výška získanej dotácie- 2300,00 EUR), ktorú HMF získalo prostredníctvom úspešného projektu, môžeme zabezpečiť ďalšiu ochranu spomínaných dokumentov proti biologickým škodcom, chemickej deštrukcii v prípade fotografií (papierových fotografií, sklenených negatívov a pozitívov, diapozitívov a dianegatívov), pohľadníc a písomností, ochranu pred samovznietením v prípade nitrocelulóznych filmov a stočením v prípade fotografií a pohľadníc. Zbierkové predmety z papiera je potrebné vložiť do špeciálnych ph neutrálnych obálok, alebo oddeliť ph neutrálnymi preložkami. Pre fotografie a pohľadnice je dôležité, aby sme vedeli udržať vlhkosť vzduchu okolo 40 % a teplotu okolo 15 °C, ktorú plánujeme zabezpečiť pomocou záznamového vlhkomeru a mobilnej klimatizácie s funkciou chladenia, vykurovania a odvlhčovania. V prípade nitrocelulóznych filmov môže nad 15 °C nastať samovznietenie, najvhodnejšie podmienky skladovania sú pri 30% relatívnej vlhkosti a 6°C. Každé zvýšenie teploty o 5°C duplicitne prispeje k poškodzovaniu filmov. Nitrocelulózne filmy je potrebné skladovať v monoklimatických chladničkách s antibakteriálnou ochranou a funkciou „no frost“, ktorá je zodpovedná za odvetranie tepla a vlhkosti.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.