• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Hradné múzeum vo Fiľakove sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a zbierkového fondufpu, ako aj na akvizíciu a vedecko-výskumnú činnosť. Tohto roku sme sa zapojili do rôznych výziev Fondu na podporu umenia a získali finančnú podporu na tri múzejné projekty.

V rámci úspešných projektov podaných v podprograme 6.2.2 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť a 6.3 Ochrana zbierkových fondov sme po ukončení tohtoročnej turistickej sezóny na hrade zahájili rozšírenie a modernizáciu stálych expozícií Hradného múzea. Nové výstavy budú návštevníkom sprístupnené v roku 2017, v rámci oslavy 10. výročia založenia inštitúcie, pri otvorení novej turistickej sezóny. Počas uplynulých rokov sa vo výstavných priestoroch Bebekovej bašty postupne vytvorili dve stále expozície a vystriedalo sa tu niekoľko zaujímavých dočasných výstav. Na prízemí sa v súčasnosti nachádza paleontologická výstava s názvom Pozostatky vyhynutých stavovcov v okolí  Fiľakova a na nasledujúcich dvoch poschodiach výstava s názvom Stáročia Fiľakovského hradu, mapujúca históriu hradu, mesta a jeho okolia od praveku až po zničenie hradu v roku 1682. Na počesť 10. výročia založenia inštitúcie otvára Hradné múzeum už doplnené, zmodernizované stále expozície na štyroch podlažiach. Návštevníkom budú prezentované nové archeologické nálezy pochádzajúce z výskumov hradu posledného desaťročia, dobové rekonštrukcie oblečenia a avarského hrobu z Prše, ale môžu sa tešiť aj na modernú 3D rekonštrukciu Fiľakovského hradu zo XVII. storočia, či na novovytvorený oddychový kútik priamo vo výstavnej sále.

 

 

V rámci úspešného projektu podaného v podprograme 6.2.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, v súčasnosti prebieha reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. Olejomaľby znázorňujúce Sv. Františka a Sv. Bonaventuru pochádzajú zo série olejomalieb fiľakovského františkánskeho kláštora od neznámeho autora. Reštaurované obrazy budú prezentované v rámci stálej expozície Mestského vlastivedného múzea, medzi ostatnými relikviami fiľakovského rímskokatolíckeho kostola a františkánskeho kláštora.

 

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.