• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

7. februára 2014 o 15.00 hodine otvorí Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci so Spolkom histórie lodníctva v Maďarsku a Súkromným lodným múzeom v Zebegényi svoju prvú tohtoročnú výstavu s názvom „NAUTICA - História Uhorskej kráľovskej námorníckej akadémie“  v priestoroch Mestského vlastivedného múzea.

    7. februára 2014 o 15.00 hodine otvorí Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci so Spolkom histórie lodníctva v Maďarsku a Súkromným lodným múzeom v Zebegényi svoju prvú tohtoročnú výstavu s názvom „NAUTICA - História Uhorskej kráľovskej námorníckej akadémie“  v priestnauticaoroch Mestského vlastivedného múzea. Vystavené historické dokumenty námorníckej akadémie, výtvarné zobrazenia významných dejísk a osobností uhorského námorníctva,  makety, dobové platidlá a prístroje používané v námorníctve pochádzajú zo zbierok súkromného zberateľa a námorného kapitána Józsefa Horvátha. Spoluorganizátorom výstavy je Mestské múzeum Štúrovo. 
    História námorníckeho výcviku a námorníctva v Uhorsku siaha až do 18. storočia. V roku 1753 založila panovníčka Mária Terézia v Terste prvú námornícku školu, ktorá sa v roku 1774  presťahovala do Rijeky. V tomto roku vydala dekrét Politicum Edictum, ktorý dopodrobna určoval úlohy námorníctva. V roku 1852 v Rijeke založili popri už existujúcej škole aj novú trojročnú  súkromnú námornícku školu. Od roku 1871 sa obe školy zlúčili, a ďalej bežali pod názvom Vrchná kráľovská námornícka škola. Inštitút neskôr dostal akademickú hodnosť a mohol používať titul „uhorský kráľovský“. Vyučovacím jazykom okrem odborných predmetov sa stala maďarčina. Zlatá éra akadémie sa datuje na dobu od r. 1905 až do r. 1914, ktorá sa vyznačovala  vynikajúcimi pedagógmi, mimoriadnou štátnou podporou, písaním a prekladaním učebníc a zapojením poslucháčov do spoločenského a kultúrneho diania. Vypuknutie I. svetovej vojny vnieslo do života školy radikálne zmeny. Riadenie akadémie nakoniec prebrala Talianska národná rada a postupne zrušila jej maďarský charakter. Výstava zároveň približuje aj život a pôsobenie prvého slovenského námorného kapitána, autora cestopisných čŕt Júliusa Juraja Thurza.
    Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 28. marca 2014, otvorí Dr. Balogh Tamás, predseda spolku histórie lodníctva v Maďarsku.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.