• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 balazs_alfred

V rámci tohtoročných osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo pripravuje Hradné múzeum novú dočasnú výstavu, ktorá bude inštalovaná v galérii Mestského vlastivedného múzea. Dňa 11. augusta 2023 o 16:00 hodine sa uskutoční vernisáž jubilejnej výstavy diel maliara Alfréda Balázsa, ktorej kurátorkou je historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Andrea Németh Bozó.
Fiľakovský akademický maliar Alfréd Balázs sa narodil v roku 1963 v Lučenci. Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove, a následne v roku 1990 bol prijatý na Maďarskú univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor maľba, kde boli jeho mentormi akademickí maliari a nositelia Ceny Lajosa Kossutha, Dóra Maurer a Sándor Molnár. Po absolvovaní odboru získal titul akademického maliara. Zúčastnil sa niekoľkých študijných ciest na Slovensku, v Taliansku, v Rusku, v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike a v Anglicku.
Jeho diela boli prezentované na mnohých individuálnych aj kolektívnych výstavách, ba nachádzajú sa vo viacerých domácich a zahraničných súkromných zbierkach. Počas svojej kariéry neustále hľadal vhodný spôsob sebavyjadrenia. Podľa jeho názoru základom vytvorenia kvalitného umeleckého diela trvalej hodnoty je poznanie umenia minulosti. Jeho obrazy odrážajú predovšetkým vlastné životné skúsenosti a subjektívne dojmy.

Diela sa neviažu ku konkrétnej forme – objektu, zátišiu, portrétu –, ale stvárňujú nehmotnú podstatu, vnímanú subjektívnou, abstraktnou maliarskou rečou, často s meditačným podtónom. Jeho maľby charakterizuje nefiguratívne, resp. abstraktné maliarstvo. Vnímanie samotnej podstaty života zobrazuje niekedy veľmi zložito, inokedy zas pomerne jednoducho. Život a umenie predstavujú v jeho očiach neoddeliteľný celok. Alfréd Balázs, ako umelec, plní úlohu sprostredkovateľa, ktorý prostredníctvom svojich abstraktných obrazov otvára vnútornú realitu, a predstaví svojrázny umelecký pohľad na svet, ktorý ožije pri pohľade na jeho diela.
O tom všetkom svedčí výber abstraktných olejomalieb a akrylov na plátne i na dreve, pochádzajúci z rôznych životných období umelca, ktorý bude prezentovaný pri príležitosti 60. výročia jeho narodenia. Sprievodným programom vernisáže bude recitácia v podaní Irén Danyi. Výstava bude sprístupnená do 20. októbra 2023. Všetci sú srdečne vítaní!

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.