• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

     Posledné roky boli na hrade Fiľakovo a v jeho podhradí z hľadiska archeológie mimoriadne plodné. Vďaka výskumom boli odhalené vzácne informácie o dejinách nášho územia, ktoré sa pracovníci múzea rozhodli prezentovať nie len odbornej, ale prostredníctvom výstavy aj širokej verejnosti. Archeologička inštitúcie, Mgr. Bianka Vozárová, pripravila výber najvzácnejších nálezov z areálu fiľakovského hradu a jeho okolia, z ktorého vznikla dočasná výstava s názvom „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“. Záujemcom bude v rámci nej prezentovaná ukážka najpozoruhodnejších exemplárov posledných výskumných činností, akými sú strieborné a bronzové mince, olovené plomby, rôzne šperky, fajky, súčasti odevu, kovania, a iné kovové či kostené ozdoby.

Čítať ďalej: Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova – výstava v Mestskom vlastivednom...

medzinarodny_fotosalon_filakovo
25. marca 2022 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove ďalšiu putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo záberov v poradí už 21. ročníka fotografickej súťaže tohto združenia, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v prezentačnom katalógu.

Čítať ďalej: XXI. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove

10. februára 2022 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove prvú tohtoročnú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu. Predmetom výstavy s názvom „V kúzle farieb” budú diela neprofesionálnej výtvarníčky Heleny Lengyelovej, rod. Makšiovej, ktorá pochádza z Radzoviec, ale dnes už žije v Kordíkoch pri Banskej Bystrici.  

Čítať ďalej: Výstava malieb v Mestskom vlastivednom múzeu

       70_rokov_muzejnictva 

V tomto roku uplynulo 7 desaťročí od vzniku prvej múzejnej inštitúcie vo Fiľakove. Toto okrúhle jubileum je významné aj z toho pohľadu, že mestečko má bohatú a činorodú minulosť, o ktorej svedčia mnohé artefakty a zachované kultúrno-historické pamätihodnosti. V súčasnosti sa tu nachádzajú dva múzejné objekty, ktoré prešli dlhým obdobím vývoja, transformácie a reorganizácie, a prostredníctvom svojho zbierkového fondu majú vysokú vypovedaciu schopnosť o jednotlivých historických obdobiach. Jedným z nich je hradné múzeum zriadené na fiľakovskom hrade, mapujúce dejiny mesta od prvej písomnej zmienky po 17. storočie, a druhým je Mestské vlastivedné múzeum, ktorého expozícia je venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu. 

Čítať ďalej: 70 rokov fiľakovského múzejníctva – jubilejná výstava

 100_rokov_zboru

Fiľakovský mužský spevácky zbor Pro Kultúra vlani oslávil svoju storočnicu. V rovnakom období bola vydaná s výstavou rovnomenná publikácia, zaoberajúca sa históriou spolku, ktorej autormi sú Jozef Puntigán a skalný člen zboru, Jozef Jakab. Na patričnú jubilejnú oslavu a predstavenie knihy sa kvôli protipandemickým opatreniam čakalo takmer jeden rok, pričom aj otvorenie spomínanej výstavy sa uskutoční až tohto roku. 

 

Čítať ďalej: Otvorenie výstavy „História (viac ako) 100-ročného speváckeho zboru”

V rámci tohtoročných Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo, ktoré sa v meste usporadúvajú už tri desaťročia, sa v galérii Mestského vlastivedného múzea otvorí individuálna výstava akademickej maliarky, grafičky, knižnej ilustrátorky a učiteľky Mgr. art. Jany Bialovej. Predstavuje výber z jej výtvarnej tvorby, ktorý vznikol z príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. Prezentované diela priblížia autorkine hlboké vnímanie sveta, zobrazené na pomedzí zvláštnosti snov a reality sveta.

Čítať ďalej: Jana Bialová „Bytosti“

Po relatívne dlhom pokojnom období sa 18. mája 2021 sprístupní v galérii fiľakovského Mestského vlastivedného múzea nová výstava. Témou je vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny, ktoré budú predstavené prostredníctvom makiet fiľakovského modelára Tibora Pétera. Jeho modelárske počiatky siahajú až do jeho detstva, kedy sa podobne ako väčšina jeho rovesníkov, venoval vo voľných chvíľach stavaniu makiet. Pred štyrmi rokmi, už ako dospelý, dostal svoj prvý plastový model, a odvtedy sa ich zostrojovanie stalo jeho koníčkom, ktorý ho napĺňa a teší. Odporúča ho deťom aj dospelým, pretože zlepšuje jemnú motoriku a pomáha odbúravať každodenný stres. Zároveň verí, že táto výstava určitým spôsobom pripomenie význam techniky, odjakživa prítomnej v službách ľudstva.
Spomínané výdobytky technického pokroku neustále vzbudzujú záujem malých aj veľkých, pretože úroveň ich vyspelosti a účinnosti zohrávala kľúčovú úlohu v historických vojenských operáciách. Návštevníci uvidia modely najznámejších typov bojových vozidiel a techniky v mierke 1:32 až 1:72, akými boli Panther, Tiger či Kaťuša, používané takmer pri každom vojenskom zásahu, ale aj niekoľko netradičných exemplárov, ktoré budú poznať možno len máloktorí. Patrí sem napríklad britské jednomiestne stíhacie lietadlo Spitfire.

Čítať ďalej: Vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny na maketách Tibora Pétera a Bélu Feketeho

V rámci augustových Kultúrnych dní sa v Mestskom vlastivednom múzeu otvorí fotografická výstava dokumentujúca rozsiahlu rekonštrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. Prezentované snímky zachytávajú priebeh reštaurovania tohto barokového kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktoré prebiehalo v rokoch 2015 až 2019, a to v troch etapách. V prvých rokoch sa renovovala svätyňa, chórus a zadná časť lode. Práce boli financované zo zbierok veriacich, prostriedkov od sponzorov i mestskej samosprávy. Následne sa miestnym františkánom podarilo vďaka medzinárodnému projektu Interreg dokončiť rekonštrukciu posledných dvoch častí lode, hlavného oltára a Koháryho kaplnky v rámci spolupráce s bratmi z národného pútnického miesta Szentkút v Maďarsku. Reštaurátorský výskum preukázal, že barokové maľby, sochy a výzdoba boli v minulosti niekoľkokrát obnovené. V roku 1912 uskutočnil rožňavský akademický maliar Július Ádám a jeho spolupracovníci kompletnú renováciu výmaľby interiéru vrátane zariadení, a počas súčasnej rekonštrukcie sa obnovila práve táto vrstva. Do pracovného procesu sa paralelne zapojilo niekoľko odborníkov. Autormi reštaurátorského výskumu, návrhu a samotného reštaurovania v prípade hlavného oltára boli akademickí sochári a reštaurátori Árpád Mézes, Ernest Vajčovec, ako aj akademický maliar a reštaurátor Vojtech Mýtnik so skupinou ďalších odborníkov, zatiaľ čo reštaurovanie fresiek chrámovej lode prebiehalo pod vedením vidinského reštaurátora Miroslava Janšta a jeho tímu, pôsobiaceho v oblasti reštaurovania nástennej maľby. Uvedení odborníci majú na svojom konte rekonštrukciu mnohých kultúrno-historických pamiatok a sakrálnych objektov po celom Slovensku. Vďaka skúseným rukám a náležitej podpore môže jedna z troch najstarších budov mesta odteraz očakávať veriacich a návštevníkov v novom svetle.

Vernisáž výstavy, ktorej organizátorom je Hradné múzeum vo Fiľakove, a jej spoluorganizátorom františkánsky kláštor, sa uskutoční 15. augusta 2020 o 16:30 hodine. Názorný fotografický materiál si môžu záujemcovia pozrieť do 23. októbra. 

      Svetové združenie maďarských fotografov poskytuje už devätnásty rok odborné zázemie a možnosť prezentácie pre maďarských fotografov žijúcich na území svojej materskej krajiny a v zahraničí. Ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí zhotovujú snímky zo záľuby a pre radosť, ale o úrovni a kvalite ich práce svedčí profesionalita samotných záberov. Združenie každoročne organizuje súťaž, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v katalógu tohto spolku. Súťaž prebieha v niekoľkých kategóriách. Doterajšie štyri, ktoré sa tematicky viazali napríklad k 315. výročiu zvolenia Františka Rákócziho II. za knieža, či – podporujúc zachovanie národnej identity – k maďarským etnickým skupinám Karpatskej kotliny, doplnila tentokrát nová, piata kategória, zameraná vyslovene na prírodu. Do uplynulého ročníka súťaže bolo prihlásených takmer tisícpäťsto diel, z ktorých výber, pozostávajúci z vyše štyridsať záberov, tvorí súčasnú výstavu. Zachytáva momenty tradičného spôsobu života, hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva, a podčiarkuje hlboko zakorenenú spätosť autorov s rodnou krajinou. Umelecky ladené zábery so silným zážitkovým a vizuálnym efektom dozaiste oslovia mnohých záujemcov.

      Výber víťazných diel s názvom „XIX. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov”, ktorý si mohli záujemcovia pozrieť už v niekoľkých galériách na južnom Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku, bude od marca prístupný aj vo Fiľakove. Vernisáž sa uskutoční 13. marca 2020 o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstavu otvorí Teodor Nagy, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov (SZMF – MFVSZ). Fotografie budú sprístupnené do 9. apríla 2020.

Čarovné kraslice

28. februára 2020 sa v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove otvára výstava ľudovej remeselníčky a učiteľky Tünde Horkay Benko s názvom „Čarovné kraslice“. Tvorkyňa sa narodila v Košiciach, vyrastala v neďalekej obci Veľká Ida, a v súčasnosti pôsobí už viac ako dvadsať rokov na Základnej škole Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove ako pedagogička prvého stupňa. Považuje za veľmi dôležité, aby si mladá generácia obľúbila a osvojila mnohoraké odvetvia ľudového umenia, a na tento vznešený účel využíva každú príležitosť. Na škole vedie tvorivý krúžok, v rámci ktorého sa snaží priblížiť žiakom rôzne techniky zdobenia kraslíc.
Autorka výstavy sa môže pochváliť niekoľkými oceneniami. V roku 2006 jej združenie Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete udelilo prestížne uznanie za zásluhy v oblasti ľudového umenia, a v roku 2008 ju minister školstva a kultúry Maďarskej republiky vyznamenal cenou „Pro Cultura Hungarica“. Pred dvomi rokmi získali jej kraslice s poipeľským motívom značku Regionálny produkt Novohrad. Návštevníci výstavy sa budú môcť pokochať krásne zdobenými kraslicami, a navyše sa oboznámia aj so zvyklosťami spojenými s najstarším symbolom plodnosti. Existuje viacero techník na dekorovanie vajíčok. V Poiplí boli najrozšírenejšie kraslice zdobené technikou batikovania voskom, počas ktorej sa roztavený včelí vosk aplikoval na povrch vajíčka drevenou trubičkou, pričom vzniknuté ornamenty mali svoj osobitý význam. Výstava predstavuje bohatý fond motívov voskovaných kraslíc z viacerých regiónov – predovšetkým z Novohradu, ktoré pochádzajú zo zbierok významných miestnych zberateľov a z vlastnej zbierky autorky, ale obsahuje aj motívy z Hontu a Gemera. Jej súčasťou sú aj archaické vzory pochádzajúce spod Zobora a z ďalších slovenských obcí ako sú Polichno, Horná a Dolná Strehová, Uňatín, či Domaniža. Na vernisáži, ktorá sa začne o 16:30 hodine, vystúpi speváčka ľudových piesní Fruzsina Borbála Kovács-Benko. Unikátna kolekcia bude sprístupnená do 10.03.2020.
Vznik prezentovanej zbierky bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.