• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

 100_rokov_zboru

Fiľakovský mužský spevácky zbor Pro Kultúra vlani oslávil svoju storočnicu. V rovnakom období bola vydaná s výstavou rovnomenná publikácia, zaoberajúca sa históriou spolku, ktorej autormi sú Jozef Puntigán a skalný člen zboru, Jozef Jakab. Na patričnú jubilejnú oslavu a predstavenie knihy sa kvôli protipandemickým opatreniam čakalo takmer jeden rok, pričom aj otvorenie spomínanej výstavy sa uskutoční až tohto roku. 

 

Hoc mužský zbor datuje svoje založenie do roku 1920, málokto vie, že v našom meste vznikol spevokol už v roku 1883 v rámci Remeselníckeho združenia Fiľakovo, ktorý pôsobil pod názvom Fiľakovský spevokol remeselníkov (Füleki Iparos Dalárda). Nástupca spevokolu, fiľakovský Maďarský spevokol, považovaný za predchodcu súčasného zboru, vznikol 5. decembra 1920. Jeho iniciátorom bol Pavol Mocsáry st., užívateľ panstva grófa Cebriána. Mal rád hudbu, vynikal ako huslista a stal sa prvým predsedom Maďarského spevokolu. Zbormajstrom bol učiteľ Ján Benkó. Na výstave bude pomocou obsiahlych informačných panelov predstavená rušná história mužského speváckeho zboru a jeho významnejšie míľniky. Ďalej nám prinesie možnosť nahliadnuť do organizačných zmien spolku a života viacerých jeho členov. Záujemcovia budú mať v rámci expozície možnosť prezrieť si aj víťazné poháre, získané ocenenia a zástavy dokazujúce úspešné účinkovanie spevokolu, ako aj momentky zachytávajúce jeho pôsobenie.
Poznáme len málo združení, ktoré sa môžu pýšiť takou minulosťou. Na otázku, čo je tajomstvom dlhoveko fungujúceho kolektívu, nám môžu dať odpoveď slová súčasného zbormajstra, Mikuláša Fehéra: „Roky a desaťročia v ľudských vzťahoch je možné preklenúť len pomocou šťastia. Len šťastie je schopné spojiť a uceliť kolektív navzájom cudzích ľudí, z ktorých každý ma odlišné zvyky a rozdielne hodnotové postoje. Šťastie a úspech. Tento stavebný materiál drží spolu aj členov Fiľakovského mužského speváckeho zboru Pro Kultúra.“ Pokiaľ máte záujem nahliadnuť do života jedného z najdlhšie fungujúcich kolektívov v meste, pozývame vás na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 6. októbra 2021, od 16:30 hod. v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove. Výstava bude sprístupnená do 21. novembra 2021. Všetkých záujemcov srdečne očakávame! Vstup na vernisáž výstavy bude umožnený len plne zaočkovaným osobám proti Covid-19.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.