• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Discussiones Filekienses IV.

Koncom minulého roka vydalo Hradné múzeum vo Fiľakove v rámci svojej publikačnej činnosti štvrtý diel série odbornej literatúry, ktorá nesie názov Discussiones Filekienses. Cieľom publikácie s názvom „OBKĽÚČENÝ VEČNÝM OHŇOM / Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682)”, ktorá sa priamo viaže k fiľakovskému hradu, je prezentácia dosiahnutých výsledkov archívneho a historického výskumu, ako aj oboznámenie odbornej verejnosti s najnovšími informáciami, týkajúcimi sa vojenských dejín Fiľakova za správcovstva hlavného kapitána, významného poľného maršala a krajinského sudcu, Štefana Koháryho II. Je písaná v maďarskom jazyku, a jej autorom je Zoltán Igor Komjáti, spod pera ktorého vyšiel aj prvý diel tejto série. Kultminor logoNová publikácia je výsledkom viac ako desaťročnej samostatnej vedeckej práce autora. Môžeme ju považovať za pokračovanie jeho predchádzajúceho diela, ktoré vzniklo rovnakým spôsobom, a to metódou podrobného historického výskumu. Autor prispieva k spoznaniu uhorskej vojenskej histórie 17. storočia vzácnymi informáciami. Predstaví udalosti hradu a jeho okolia, avšak jeho analýzy siahajú omnoho ďalej. V knihe sa dočítame bezmála o každom hrade a meste Kráľovského Uhorska a severovýchodnej časti Osmanského Uhorska, ako aj o živote obyvateľstva takmer všetkých stavov a hodností.

Publikácia je určená najmä pre odbornú verejnosť, pre školy, ale aj pre široký okruh záujemcov. Pedagógovia okolitých škôl budú mať možnosť zapracovať bohatý textový materiál aj do učebného plánu dejepisu, v rámci výučby regionálnej histórie. Kniha vyšla na 448 stranách v náklade 300 kusov, a verejnosti bude oficiálne predstavená 26. februára 2020 v Mestskej knižnici vo Fiľakove, o 16:30 hodine, v maďarskom jazyku. Po jej uvedení sa bude dať zakúpiť v Novohradskom turisticko-informačnom centre a v pokladni hradu.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.