• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. storočia za účelom doplnenia stálej expozície HMF“

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.