• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

Tlač knižnej publikácie  „Pamiatky rodov Koháriovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer/A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer” / 

„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig”.

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie - dvojjazyčného zborníka...

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

          „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

 Tlač knižnej publikácie  „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku...

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Fülek Város Múltja és Jelene“ (v maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné múzeum vo Fiľakove“ (v slovenskej, maďarskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii)“

(č. CPV: 78000000-7 - Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby, 78114100-0 - Tlač brožúr)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta...

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných publikácií „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ /„Fülek Város nevezetességei” a publikácie „Minulosť a prítomnosť mesta Fiľakovo“

(č. CPV: 78000000-7 - Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby, 78114100-0 - Tlač brožúr)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných publikácií „Pamätihodnosti mesta...

Predmet obstarávania:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne budovy Mestského vlastivedného múzea a Mestskej knižnice vo Fiľakove“

(č. CPV: 74232120-1 Projektovanie vykurovacích systémov)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu...

Predmet obstarávania:

„Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Fiľakove“

(č. CPV: 39171000-1 Vitríny; 31219000-4 Ochranné kryty)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea...

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.