• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

1. Predmet obstarávania:

„Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu. (Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu) “

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – aktívny bleskozvod