• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácií a informačných letákov

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie

Predmet obstarávania:

„Cenová ponuka na  reštaurovanie dvoch sekretárov vo vlastníctve  Hradného múzea   vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – reštaurovanie dvoch sekretárov

Predmet obstarávania:

„Dodanie 3 ks vitrín zo  6mm hrubého  bezpečnostného skla.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – dodanie vitrín

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácií a informačných letákov

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácie

1. Predmet obstarávania:

„Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu. (Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu) “

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – aktívny bleskozvod

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.