• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Predmet obstarávania:

„Výškové práce - Natieranie ochodze Bebekovej bašty fiľakovského hradu“

(č. CPV: 45442100-8 Maliarske a natieračské práce; 45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie, 45442190-5 Odstraňovanie náterov, 45454000-4 Obnovovacie práce)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Výškové práce: Natieranie ochodze Bebekovej bašty...

Predmet obstarávania:

„Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému.“

(č. CPV: 35125300-2 – Bezpečnostné kamery; 45233292-2 – Inštalácia bezpečnostného zariadenia; 45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce; 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 35125000-6 – Systémy ostrahy/dohľadu; 32331500-7 – Rekordéry; 45255400-3 – Montážne práce; 45314300-4 – Inštalovanie kabeláže; 30200000-1 – Počítačové zariadenia a spotrebný materiál)

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému

Predmet obstarávania:

„Výmena okien a dverí na budove  Mestskej knižnice vo Fiľakove“

(č. CPV: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky; 44221100-6 Okná; 44221200-7 Dvere; 45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce; 45421100-5    Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí; 45421130-4 Montáž dverí a okien; 45421132-8 Montáž okien; 45421112-2 Montáž okenných rámov; 45421131-1 Montáž dverí) 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Výmena okien a dverí na budove  Mestskej knižnice vo Fiľakove

Predmet obstarávania:

Nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

(č. CPV:  39100000-3 Nábytok, 39155000-3 Nábytok pre knižnice, 39156000-0 Nábytok do vstupných hál a recepcií, 39172000-8 Pulty, 39172100-9 Obslužné pulty, 39151100-6 Regály) 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej...

Predmet obstarávania:

„Nákup serverového a stolného počítača do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup serverového a stolného počítača do Mestskej knižnice...

Predmet obstarávania:

„Nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove

Predmet obstarávania:

„Oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea

Predmet obstarávania:

„Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo vlastníctve Hradného múzea vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – trojosového sekretára s poľovníckym motívom

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.