• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Predstavenie nových odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove
zaoberajúcich sa rodinami Koháryovcov a Coburgovcov

(Tlačová správa Hradného múzea vo Fiľakove)

V stredu, 27. februára o 16.30 hod. sa v zasadacej sále Mestského úradu vo Fiľakove  uskutoční prezentácia dvoch novovydaných odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove. Prvou z nich je slovensko-maďarský zborník z medzinárodnej konferencie s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“, ktorý vyšiel ako druhý zväzok série publikácií múzea pod názvom Discussiones Filekienses. Zborník prostredníctvom desiatich aktualizovaných a doplnených príspevkov, zoradených v časovej nadväznosti, prezentuje dosiahnuté výsledky archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu, týkajúceho sa života najvýznamnejších dejateľov uvedených rodín, a dokumentácie hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré za sebou zanechali v regiónoch od Tekova po Gemer. Príspevky, mapujúce históriu Koháryovcov a Coburgovcov od polovice 17. storočia po súčasnosť, sú publikované v pôvodnom jazyku so zhrnutím v druhom jazyku konferencie. Zborník predstavia jeho editori, Mgr. Attila Agócs, PhD. a  Zoltán Igor Komjáti, PhD. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Druhá publikácia s názvom „Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“ predstavuje tretí diel horeuvedenej série. Podkladom monografie, preloženej do slovenského jazyka, ktorej autorkou je historička Dr. Éva Szirácsik, PhD., bola štúdia písaná pôvodne v maďarskom jazyku, vydaná Maďarským poľnohospodárskym múzeom a knižnicou v Budapešti v roku 2017. Táto publikácia, pozostávajúca z piatich na seba nadväzujúcich kapitol, umožní nazrieť do systému fungovania úspešnej panskej rodiny, o ktorej je všeobecne známe, že jej členovia získali v 17. – 18. storočí množstvo celoštátnych poverení a rýchlo postupovali na politickom a spoločenskom rebríčku. Prvé dve kapitoly pojednávajú o populačných a spoločenských zmenách, týkajúcich sa jednotlivých vrstiev dobovej spoločnosti, kým ostatné tri kapitoly opisujú možnosti hospodárenia obyvateľstva, majerské a peňažné hospodárenie v regióne. Monografiu predstaví jej autorka a prekladateľ Mgr. Imrich Nagy, PhD. Prednášky odznejú v slovenskom a maďarskom jazyku so simultánnym tlmočením. Počas prezentácie bude možné si zakúpiť všetky tri diely knižnej série.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.