• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu vydalo v novembri 2018 v poradí už tretí Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zakladateľom združenia,  ktoré každoročne usporadúva odborné stretnutia v novohradskej obci Hradište, je znalec miestnej histórie, spoluautor niekoľkých regionálnych publikácií a bloger Mišo Šesták. V jeho réžii sa uskutočňujú rôzne aktivity, zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a popularizáciu bohatej histórie Novohradu. Jedným z výsledkov jeho činnosti sú zborníky, v ktorých editor sústredil štúdie a príspevky rôznych odborníkov z oblasti histórie, archeológie, etnografie, dejín umenia, ľudových zvykov a tradícií, osídlenia, cirkvi, priemyslu a ďalších tematických oblastí.

 

Zborník zo štvrtého ročníka Stretnutia regionálnej histórie bude širokej verejnosti prezentovaný počas besied uskutočnených v mestách a obciach Novohradu a blízkeho okolia počnúc od januára do marca tohto roka. Publikácia vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, a bude bezplatne distribuovaná predovšetkým na týchto stretnutiach. Vo Fiľakove sa predstaví 25. januára 2019 v Mestskej knižnici, o 16:30 hodine. Podujatie bude sprevádzať prednáška Mgr. Viktórie Tittonovej, PhD., riaditeľky Hradného múzea vo Fiľakove, s názvom Archeologické výskumy a nálezy v katastri mesta Fiľakovo. Organizátori srdečne očakávajú všetkých milovníkov regionálnej histórie.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.