• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2020 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program X.
Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie pre dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove.

Po vyradení knižných výtlačkov fondu zostali jednotlivé oddelenia knižnice neúplné a nespĺňajú tak základné požiadavky čitateľov. Za posledné roky sa nám podarilo obnoviť a spestriť knižničný fond vďaka dotáciám z MK Slovenskej republiky a MK Maďarskej republiky, ale aj z vlastného rozpočtu. V roku 2016 sa rozšírilo vďaka zdrojom získaným z FPU oddelenie detskej náučnej a technickej literatúry pre mládež, v roku 2018 oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých a v roku 2019-2020 oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia beletrie pre dospelých. Pri požičiavaní kníh sa zistili fakty, že spomínané oddelenie nie je dostatočne vybavené. Známe tituly svetovej ako aj domácej literatúry sa častým vypožičiavaním postupne ničia, preto je potrebné zabezpečiť ich novšie vydania. Každý rok vychádzajú aj nové tituly obľúbených, ale aj menej známych autorov, o ktoré majú čitatelia záujem. Cieľovými skupinami projektu sú dospelí čitatelia knižnice, ktorým plánujeme zabezpečiť nové výtlačky z oblasti beletrie na kvalitné strávenie voľných chvíľ. Dúfame, že nový pestrý výber osloví nielen stálych čitateľov, ale priláka aj nových záujemcov do knižnice.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3500,- eur.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.