• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne budovy Mestského vlastivedného múzea a Mestskej knižnice vo Fiľakove“

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.