• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Informačné centrum

Mestská knižnica

 

Predstavenie nových odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove
zaoberajúcich sa rodinami Koháryovcov a Coburgovcov

(Tlačová správa Hradného múzea vo Fiľakove)

V stredu, 27. februára o 16.30 hod. sa v zasadacej sále Mestského úradu vo Fiľakove  uskutoční prezentácia dvoch novovydaných odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove. Prvou z nich je slovensko-maďarský zborník z medzinárodnej konferencie s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“, ktorý vyšiel ako druhý zväzok série publikácií múzea pod názvom Discussiones Filekienses. Zborník prostredníctvom desiatich aktualizovaných a doplnených príspevkov, zoradených v časovej nadväznosti, prezentuje dosiahnuté výsledky archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu, týkajúceho sa života najvýznamnejších dejateľov uvedených rodín, a dokumentácie hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré za sebou zanechali v regiónoch od Tekova po Gemer. Príspevky, mapujúce históriu Koháryovcov a Coburgovcov od polovice 17. storočia po súčasnosť, sú publikované v pôvodnom jazyku so zhrnutím v druhom jazyku konferencie. Zborník predstavia jeho editori, Mgr. Attila Agócs, PhD. a  Zoltán Igor Komjáti, PhD. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Čítať ďalej: Predstavenie nových odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove

Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu vydalo v novembri 2018 v poradí už tretí Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zakladateľom združenia,  ktoré každoročne usporadúva odborné stretnutia v novohradskej obci Hradište, je znalec miestnej histórie, spoluautor niekoľkých regionálnych publikácií a bloger Mišo Šesták. V jeho réžii sa uskutočňujú rôzne aktivity, zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a popularizáciu bohatej histórie Novohradu. Jedným z výsledkov jeho činnosti sú zborníky, v ktorých editor sústredil štúdie a príspevky rôznych odborníkov z oblasti histórie, archeológie, etnografie, dejín umenia, ľudových zvykov a tradícií, osídlenia, cirkvi, priemyslu a ďalších tematických oblastí.

 

Čítať ďalej: Predstavenie Zborníka zo štvrtého ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.