• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

„Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Fiľakove“