• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum vo Fiľakove kladie veľký dôraz na archeologický, historický a etnografický výskum Fiľakova a jeho okolia. Špecializuje sa na lokálne a regionálne dejiny, na históriu výrobkov fiľakovskej fabriky ako aj okolitých priemyselných závodov. V roku 2023 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.2.2 Akvizícia múzeí.

V súlade so svojou akvizičnou politikou, podľa ktorej sa špecializuje a sústreďuje na zdokumentovanie dejín mesta Fiľakovo s dôrazom na vývoj miestnej smaltovne a ďalších priemyselných závodov a ich výrobkov z okolia Fiľakova, sa snaží rozširovať svoj zbierkový fond. Na území Novohradu od 18. storočia fungovalo niekoľko sklární, ktorých výrobky boli známe nielen na domácom trhu, ale aj v celej Európe, ba i v Amerike a v Austrálii. Cieľom tohto projektu bolo získať do zbierok múzea produkty najstaršieho, ešte aj dnes fungujúceho závodu na Slovensku, sklárne v Katarínskej Hute. Na začiatku sa tu vyrábalo sklo bohato zdobené spĺňajúce kritéria luxusného tovaru (napr. brúsený krištáľ), neskôr to bola výroba pohárov imitujúcich rímske sklo, po druhej svetovej vojne sa presadzovala výroba farebného a číreho sódnodraselného skla dekorovaného rôznymi technikami. Okrem výrobkov dekoračného a luxusného charakteru sa vyrábali aj predmety každodennej potreby, ktoré sa nachádzali a využívali v každej domácnosti, tiež v zdravotníctve, priemysle a aj v iných odvetviach. Zámerom akvizície bolo získať a zachovať úžitkové, ale aj dekoračné sklenené predmety vyrábané v tomto závode, ktoré boli používané aj v domácnostiach vo Fiľakove a v okolí mesta. Zo získanej dotácie sa predovšetkým nakúpili rôzne sklenené banky, liturgické džbány, fľaše s rôznym využitím (na pálenku, víno), karafy na víno, pálenku alebo likér, ďalej lekárenské fľaštičky, mliečniky, poháre rôzneho druhu s rôznymi motívmi, zaváraninové fľaše vyrobené v sklárni Katarínska Huta v 19. a 20. storočí (niektoré z nich pochádzajú z pozostalosti rodiny Gyifkó). Získané výrobky sklárne Katarínska Huta, ako súčasť zbierkového fondu múzea, budú prezentované v rámci výstavnej činnosti inštitúcie tak návštevníkom múzea ako aj odbornej verejnosti v rámci dočasných výstav.
Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 2 173,- eur.

sklo_1 sklo_2 sklo_3 sklo_4

sklo_5 sklo_6 sklo_7 sklo_8

sklo_9 sklo_10 sklo_11 sklo_12

sklo_13 sklo_14 sklo_15

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.