• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum vo Fiľakove aj v tomto roku je hlavným organizátorom, v poradí už XXIII. ročníka, Fiľakovských hradných hier. Termín realizácie tohtoročného podujatia je 2. september 2023. Témou minulých dvoch ročníkov tradičného podujatia bol prierez dejinami mesta a okolia od obdobia eneolitu až po druhú svetovú vojnu. XXIII. ročník sa znova bude venovať historickým obdobiam fungovania hradu. Sobotňajšie popoludnie začne programom pre deti, ktoré sa môžu tešiť na divadelné predstavenie „Kaukliar hľadá ženu“, na rytiersku dráhu, alebo na historických zabávačov. Prostredníctvom vystúpení historických skupín budú prezentované obdobia medzi 13. a 17. storočím. Logo BBSKVystupujúce skupiny priblížia účastníkom každodennosť našich predkov, život vo vojenských táboroch a bojové techniky, tiež zbrane používané už v spomínanom chronologickom rozpätí. Zaujímavými prvkami budú aj ukážky tancov a odevu doby renesancie a baroku. Predstavenia pastierskych a loveckých psov a sokoliarstva veľa prezradia o vzťahu človeka a zvierat v minulosti. V rámci tvorivých dielní si návštevníci môžu vyskúšať výrobu stredovekých a ranonovovekých hlinených nádob, výrobu šípov do kuší a lukov. Pre návštevníkov bude umožnený vstup do všetkých stálych expozícií hradu, ktoré sa viažu k tematike podujatia (Bebekova veža: Stáročia Fiľakovského hradu; Niekdajší vínny domček: Remeselníctvo vo Fiľakove v stredoveku a v ranom novoveku). Program bude ukončený koncertom barokovej hudby v nádhernej atmosfére večerného hradu. Kvalitný a premyslený program hradných hier má nielen zábavný, ale aj silne edukatívny charakter.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2023 (3500,- eur) a Banskobystrického samosprávneho kraja (2300,- eur).

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.