• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Lavica

Charakteristickým regionálnym špecifikom Maďarov na území dnešného Slovenska je palócky prelamovaný nábytok, ktorý bol rozšírený aj v severnom Novohrade medzi slovenským obyvateľstvom, ako aj v juhozápadnej časti Gemera-Malohontu. V etnografických prameňoch je tento dekoratívne vyrezávaný nábytok známy hlavne z územia súčasného Maďarska, zo žúp Nógrád a Heves, pričom najvycibrenejšie kusy takéhoto nábytku pochádzajú z okolia vrchu Karanč. V zbierkovom fonde HMF sa nachádza osem lavíc (z toho 6 kusov je v dezolátnom stave) s prelamovaným operadlom z rôznych častí územia Novohradu a Gemera-Malohontu. Cieľom projektu je komplexné reštaurovanie prelamovaných palóckych lavíc, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu inštitúcie. 

V tomto roku vďaka získaným finančným prostriedkom sa zreštauruje jeden zbierkový predmet: „Lavica vyrezávaná s prelamovaným operadlom - figurálna drevorezba s hájnickým motívom z obce Závada (Prírastkové číslo: 2017/001; Evidenčné číslo: E-171). Na základe reštaurátorského prieskumu je súčasný stav drevenej lavice nasledovný: Drevo je oslabené prirodzeným rozsušením a stratou vlhkosti. Drevená hmota je napadnutá drevokazným hmyzom. Miera napadnutia je rozdielna, v niektorých častiach je drevokazný hmyz aktívny, čo sa prejavuje požerkovými výtrusmi v podobe jemných drevených pilín. Celý povrch lavice je premaľovaný olejovou farbou. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, reštaurátorský zásah bude pozostávať z konzervátorských, konsolidačných a v nezanedbateľnej miere aj rekonštrukčných postupov. Konzervátorské a konsolidačné postupy budú zamerané hlavne na sanáciu hmoty a na zlepšenie technického stavu zachovaných autentických súčastí. Cieľom rekonštrukčných postupov bude kompletizácia pamiatky do jej pôvodnej skladby a tým obnovenie jej výrazových kvalít a zároveň aj skvalitnenie úrovne prezentácie. Po prinavrátení pôvodných umeleckých a historických hodnôt tohto zbierkového predmetu sa plánuje jeho prezentácia v rámci výstavnej činnosti HMF.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý na jeho realizáciu poskytol dotáciu vo výške 2500,00,- eur.

Prelamovaná lavica

Prelamovaná lavica   Prelamovaná lavica 

prelamovana_lavica   Prelamovaná lavica

Prelamovaná lavica   Prelamovaná lavica

Prelamovaná lavica   Prelamovaná lavica

 

Hotová lavica

Hotová lavica

Hotová lavica  Hotová lavica

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.