• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Logo BBSK

Cieľom predkladaného projektu je pokračovanie v systematickej konzervácii a rekonštrukcii stredovekého hradu. Rekonštrukcia dreveného pódia bude prebiehať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (PD), v ktorej je popis súčasného stavebno-technického stavu objektu, ako aj návrh stavebno-technického riešenia obnovy. Vzhľadom k časovému odstupu od vypracovania projektovej dokumentácie v r. 2017 a teda pokročilejšiemu stupňu degradácie konštrukcie, sa v PD navrhuje komplexná výmena všetkých drevených prvkov pódia, ktoré sú v havarijnom stave a výmena nevhodného plechového prekrytia schodiska pod pódiom. Demontuje sa jestvujúca fošňová podlaha (91 m2), paralelne s demontážou podlahových prvkov sa podoprie oceľové schodisko, ktoré na tejto podlahe stojí. Ďalej sa demontujú dubové nosníky v celom rozsahu. Po demontáži sa osadia nové dubové nosníky a položí sa nová fošňová dubová podlaha, pričom sa drevo ešte pred osadením ošetrí bezfarebným náterom proti drevokazným škodcom. Jestvujúci pochôdzny oceľový plech nad zaniknutým schodiskom sa vymení za zvárané pozinkované pororošty Perfora (typové oko SP-3032). Implementáciou projektu sa zrekonštruuje priestor, ktorý bude aj v budúcnosti využívaný na organizovanie podujatí múzea a rôznych iných programov. Realizáciou projektu sa dokončí komplexná rekonštrukcia nádvoria stredného hradu.

Projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj v hodnote 10 000,00 €.

drevene_podium   drevene_podium  drevene_podium

 

Dňa 3.11.2022 bolo odovzdané stavenisko:

 

odovzdanie_staveniska     odovzdanie_staveniska

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.