• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie; Rozvojová

agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja  „2. etapa sprístupnenia podzemných priestorov pod fiľakovským

hradným vrchom - zabezpečenie kompletného ventilačného systému a oddeľovacích mreží

Hradné múzeum vo Fiľakove, správca NKP Fiľakovský hrad, sprístupnilo 19. mája 2018 pôvodný protiletecký úkryt z obdobia 2. svetovej vojny, nachádzajúci sa pod fiľakovským hradným vrchom. Otvoreniu dvoch vzájomne prepojených chodieb predchádzal dôsledný historický výskum k ich pôvodu, čistenie priestorov, úprava terénu, montáž kovových vstupných dverí, zavedenie elektriny a  príprava tematickej regionálnej expozície pod názvom Fiľakovo 1938 – 1945, ktorá sa zriadila v jednej z dvoch chodieb. Uvedené aktivity sa realizovali v rámci 1. etapy náročného projektu.

Cieľom múzea bolo pokračovanie projektu, inštalovanie ďalšej výstavy aj v druhej chodbe. Nakoľko je samotný hradný vrch dokladom vulkanickej činnosti územia Cerovej vrchoviny, témou plánovanej expozície je vulkanológia a mineralógia okolia. Klíma interiéru (93%-ná vlhkosť) však po sprístupnení chodieb priniesla nečakané problémy, ktoré bolo treba riešiť v čo najkratšom čase. Vlhké prostredie malo veľmi negatívny vplyv na stav vystavených exponátov, keďže sa na ich povrchu zrážala voda. 2. etapa projektu preto riešila zabezpečenie kompletného ventilačného systému v interiéri úkrytu. Výstupom projektu je ventilačný systém zabezpečujúci prúdenie vzduchu po celom úseku chodieb - výkonný ventilátor, systému flexo-potrubí a profesionálny kompaktný odvlhčovač vzduchu, kovové mreže kompatibilné so systémom flexo-potrubí, namontované v medzipriestore chodieb.
2. etapu sprístupnenia protileteckého úkrytu financovala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie sumou v hodnote 6000,- eur.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.