• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

„Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie“

Zámerom projektu je vydanie druhého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Je to zborník príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie usporiadanej 13. – 14. septembra v roku 2011 vo Fiľakove pod názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“. Cieľom publikácie je prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu, oboznámenie odbornej verejnosti s najnovšími informáciami týkajúcimi sa života najvýznamnejších dejateľov rodín Koháryovcov a Coburgovcov a dokumentácia hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré dané rodiny za sebou zanechali. Jednotlivé príspevky zborníka sú písané v slovenskom a v maďarskom jazyku podľa toho, v ktorom jazyku daná prednáška odznela. Súhrn je preložený do druhého jazyka.

Prvý diel série predstavoval prácu Zoltána Igora Komjátiho, PhD. pod názvom „Egyetértésben a közös érdekért“ [Dohoda v spoločnom záujme], kde autor spracoval fungovanie fiľakovského hradu počas rokov 1667 – 1682, kedy bol hlavným kapitánom Štefan Koháry II. Publikácia vyšla v roku 2015. Druhý diel série by mal predstavovať zborník príspevkov hore uvedenej konferencie. Nasledujúcim tretím dielom série bude slovenský preklad monografie maďarskej bádateľky Évy Szirácsik, PhD. pod názvom „Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)”.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia dotáciou z verejných zdrojov v hodnote 3000,- eur.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.