• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove“

Jedným zo šiestich vedných oblastí nadobúdania predmetov uvedených v akvizičnej politike HMF je aj výtvarné umenie, ktoré sa v zmysle vlastivedného zamerania inštitúcie špecializuje na diela rodákov z regiónu. Významnejšia akvizícia výtvarných diel sa v rámci múzea uskutočnila len v prvých rokoch existencie právneho predchodcu HMF, kedy bola založená výtvarná zbierka Okresného múzea vo Fiľakove. Odvtedy do zbierky pribudol len zanedbateľný počet umeleckých diel – prevažne malieb, kým zo súčasnej umeleckej tvorby len náhodne darované solitéry, väčšinou grafické diela. V súčasnosti sa teda v zbierkovom fonde inštitúcie nachádza len malé množstvo umeleckých diel, preto je jednou z jeho priorít túto zbierku rozšíriť. Primárnym výstupom projektu je nadobudnutie piatich maľovaných obrazov od súčasných úspešných regionálnych umelcov. Prvou autorkou je akademická maliarka Adela Vašová Vilhanová, druhým z autorov je Jozef Jačmeník (um. menom József Jacsmenyík), a tretím autorom je akademický maliar Alfréd Balázs.

Povinnosťou fondových inštitúcií je oboznámiť širokú verejnosť so všeobecným umením, ale taktiež podporovať miestnych umelcov a poskytnúť im priestor na prezentovanie svojich zručností. Cieľom HMF je preto rozšíriť svoju výtvarnú zbierku nasledovnými dielami: Adela Vašová Vilhanová – „Mestský úrad“ a „Fiľakovský kostol“; Jozef Jačmeník – „Stará trhová ulica“ a „Po daždi“; Alfréd Balázs – „Prešlé časy III.“. Získané obrazy budú širokej verejnosti sprístupnené v rámci dočasnej výstavy plánovanej na rok 2019.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Foto: Marian Mesiarik
Adela Vašová Vilhanová: Mestský úrad
Foto: Marian Mesiarik
Adela Vašová V.: Fiľakovský kostol
Foto: Marian Mesiarik
Alfréd Balázs: Prešlé časy
Foto: Jozef Mikuš
Jozef Jačmeník: Po daždi
Foto: Jozef Mikuš
Jozef Jačmeník: Stará trhová ulica
 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.