• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove“

Hradné múzeum vo Fiľakove je múzeom s regionálnou pôsobnosťou s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti na území bývalého Fiľakovského okresu. Nakoľko sa mesto nachádza v centrálnej časti územia Palócov, ktorá je maďarská etnografická skupina na južnej časti Slovenska a severnej časti Maďarska –, múzeum sa venuje aj záchrane kultúrneho dedičstva súvisiaceho so životom tejto skupiny.

Cieľom projektu je záchrana dvoch unikátnych prelamovaných palóckych lavíc, t. j. podpora snahy inštitúcie o zachovanie diel ľudového umenia pre budúce generácie. V roku 2017 sprístupnilo múzeum dočasnú expozíciu s názvom „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“, ktorá mala veľký úspech a veľmi pozitívnu odozvu. Počas nasledujúcich mesiacov dostala inštitúcia informácie o dvoch prelamovaných laviciach – z obcí Studená (Novohrad) a Širkovce (Gemer) – nachádzajúcich sa u súkromného majiteľa. Po ich získaní sa plánuje krátkodobá výstava predstavujúca akvizičnú činnosť múzea za posledné roky, v rámci ktorej budú prezentované širokej verejnosti. Prínos projektu vidíme v záchrane a ochrane predmetov s osobitnou kultúrnou hodnotou pre náš región, ktoré reprezentujú ľudové umenie slovenskej časti Novohradu a Gemera z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia dotáciou z verejných zdrojov v hodnote 1040,- eur.

Lavica s prelamovanou drevorezbou zo Studenej
Lavica s prelamovanou drevorezbou zo Šuríc
 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.