• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

„Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom“

Hradné múzeum vo Fiľakove prostredníctvom svojich stálych expozícií prezentuje históriu mesta a okolia od praveku po polovicu 20. storočia. Tu vystavené hnuteľné kultúrne pamiatky tak poukazujú nielen na bohaté dejiny, ale aj na multietnický charakter mikroregiónu. Zo snahy vyplniť chýbajúcu medzeru v poznatkoch o regionálnej histórii, inštitúcia nadviazala na začatý výskum v prieskume na tému II. svetová vojna. Primárnym zámerom projektu bolo zmapovanie udalostí a miestneho diania počas obdobia II. svetovej vojny vo Fiľakove a jeho okolí. Plánovanému otvoreniu novej expozície predchádzala práca v teréne, v archívoch a múzeách, komunikácia s obyvateľmi mesta a výroba oral history záberov, vyhľadávanie a akvizícia predmetov zo skúmaného obdobia.

Pod hradným vrchom sa nachádza 14 podzemných chodieb, pričom dve z nich, ktoré sa nachádzajú v priamej blízkosti vstupu do hradného areálu (dĺžka 65m, 25 m), boli identifikované ako protiletecké úkryty. Po II. svetovej vojne boli tieto chodby využívané ako skladové priestory miestneho priemyselného závodu Kovosmalt, neskôr sa však znečistili tonami komunálneho odpadu. Jedným z cieľov projektu bolo sprístupnenie týchto úkrytov širokej verejnosti so zmysluplným využitím ako výstavné priestory. Expozícia s bohatým textovým a obrazovým materiálom, čakajúca návštevníkov od 19. mája 2018, prezentuje pôvodné využitie úkrytov, doteraz málo známu vojenskú výrobu miestneho závodu, zbrane, uniformy a každodenné predmety doby. Expozícia je sprístupnená počas otváracej doby fiľakovského hradu počas turistickej sezóny.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia dotáciou z verejných zdrojov v hodnote 5000,- eur.

Foto: Marian Mesiarik
Foto: Marian Mesiarik
Foto: Marian Mesiarik
Foto: Marian Mesiarik
Foto: Marian Mesiarik
Foto: Marian Mesiarik
Foto: Jozef Mikuš
Foto: Jozef Mikuš
Foto: Jozef Mikuš
Foto: Jozef Mikuš
 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.