• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

V rámci augustových Kultúrnych dní sa v Mestskom vlastivednom múzeu otvorí fotografická výstava dokumentujúca rozsiahlu rekonštrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. Prezentované snímky zachytávajú priebeh reštaurovania tohto barokového kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktoré prebiehalo v rokoch 2015 až 2019, a to v troch etapách. V prvých rokoch sa renovovala svätyňa, chórus a zadná časť lode. Práce boli financované zo zbierok veriacich, prostriedkov od sponzorov i mestskej samosprávy. Následne sa miestnym františkánom podarilo vďaka medzinárodnému projektu Interreg dokončiť rekonštrukciu posledných dvoch častí lode, hlavného oltára a Koháryho kaplnky v rámci spolupráce s bratmi z národného pútnického miesta Szentkút v Maďarsku. Reštaurátorský výskum preukázal, že barokové maľby, sochy a výzdoba boli v minulosti niekoľkokrát obnovené. V roku 1912 uskutočnil rožňavský akademický maliar Július Ádám a jeho spolupracovníci kompletnú renováciu výmaľby interiéru vrátane zariadení, a počas súčasnej rekonštrukcie sa obnovila práve táto vrstva. Do pracovného procesu sa paralelne zapojilo niekoľko odborníkov. Autormi reštaurátorského výskumu, návrhu a samotného reštaurovania v prípade hlavného oltára boli akademickí sochári a reštaurátori Árpád Mézes, Ernest Vajčovec, ako aj akademický maliar a reštaurátor Vojtech Mýtnik so skupinou ďalších odborníkov, zatiaľ čo reštaurovanie fresiek chrámovej lode prebiehalo pod vedením vidinského reštaurátora Miroslava Janšta a jeho tímu, pôsobiaceho v oblasti reštaurovania nástennej maľby. Uvedení odborníci majú na svojom konte rekonštrukciu mnohých kultúrno-historických pamiatok a sakrálnych objektov po celom Slovensku. Vďaka skúseným rukám a náležitej podpore môže jedna z troch najstarších budov mesta odteraz očakávať veriacich a návštevníkov v novom svetle.

Vernisáž výstavy, ktorej organizátorom je Hradné múzeum vo Fiľakove, a jej spoluorganizátorom františkánsky kláštor, sa uskutoční 15. augusta 2020 o 16:30 hodine. Názorný fotografický materiál si môžu záujemcovia pozrieť do 23. októbra. 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.