• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fotonatura 2021

Na Fiľakovskom hrade sa sprístupní dočasná výstava záberov amatérskej fotografickej súťaže NATURA 2021

     V závere tohtoročného jarného obdobia, ktoré sa ešte stále nieslo v duchu protipandemických opatrení,  vyhlásilo Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci so Združením právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád amatérsku fotografickú súťaž s názvom FOTONATURA 2021. Témou súťaže, prebiehajúcej od mája do júna, bola prírodná fotografia z turistických trás v okolí Fiľakova. Podnetom na jej vyhlásenie bol pomerne veľký záujem o turistické možnosti, ktoré boli formou pravidelných článkov podrobne a obšírne popísané v jednotlivých zimných a jarných vydaniach miestnych novín, Fiľakovských zvestí.Ich cieľom bolo zvýšiť všeobecné povedomie o nespočetných prírodných, geologických  a kultúrno-historických pozoruhodnostiach tohto malebného kraja, ktorý je súčasťou územia prvého cezhraničného globálneho geoparku UNESCO, a motivovať širokú verejnosť k pobytu v prírode a k ochrane týchto hodnôt.  

     Propozície súťaže, vrátane všetkých potrebných informácií, boli zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa. Obsahovali okrem iného zoznam odporúčaných  náučných chodníkov a turistických trás, z ktorých mali byť podľa možnosti fotografie zhotovené. Prihlásiť sa mohli všetci záujemcovia, ktorí absolvovali túru na jednej alebo viacerých trasách, a urobili zábery v požadovanom rozlíšení od 6 do 18 MPix. Maximálny počet zaslaných fotografií bol 6 kusov. Do súťaže sa prihlásilo osem fotografov s celkovým počtom 41 záberov, z ktorých  porota, prihliadajúc na technické prevedenie záberu, kompozíciu a estetickú hodnotu fotografie, vybrala tri najlepšie snímky. Víťazné fotografie, ako aj ďalšie súťažné zábery, budú predmetom výstavy, ktorá bude k nahliadnutiu až do konca hradnej turistickej sezóny, do 15. novembra.

     Výstava sa otvorí 23. septembra 2021, o 17:00 hodine, na piatom podlaží Bebekovej veže na Fiľakovskom hrade. V rámci vernisáže sa za prítomnosti účastníkov súťaže odovzdajú ocenenia autorom najlepších záberov. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov!

 

 

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.