Komentované prehliadky na fiľakovskom hrade a čitateľská beseda v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

  • Vytlačiť

komentovane-prehliadky-na-filakovskom-hrade     Podobne ako mnohé múzejné inštitúcie a správcovia historických pamiatok, sa aj Hradné múzeum vo Fiľakove zapojilo do medzinárodnej iniciatívy „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ (DEKD), ktorej cieľom je posilniť povedomie o kultúrnom dedičstve našej republiky v domácom, ale i európskom kontexte.

Jej organizátori  propagujú tieto pamätihodnosti  na spoločnej platforme prostredníctvom rozličných podujatí, prebiehajúcich počas mesiaca september. Prednášky, výstavy, prehliadky a koncerty sú súčasťou spoločného celoštátneho a krajského kalendára podujatí, ktorého distribúcia prebieha v tlačenej aj elektronickej forme. V rámci DEKD pripravilo Hradné múzeum komentovanú prehliadku  svojej dočasnej výstavy s africkou tematikou s názvom „Spomienky na Zam

biu“, spojenú s premietaním (artefakty predstaví návštevníkom priamo autor výstavy MVDr. Milan Jeřábek, 14.9.2017 o 10:00 a 14:00 hod., na fiľakovskom hrade), respektíve prehliadku hradu a stálej expozície so sprievodcom oblečeným v dobovom kostýme uhorského vojska z konca 16. storočia. Husár bude sprevádzať návštevníkov 15.9.2017 od 10:00 do 17:00 hodiny v hodinových vstupoch. Ďalším podujatím je čitateľská beseda s autorkou historických románov, Janou Pronskou, ktorá sa bude konať 22.9.2017 o 17:00 hod., v Mestskej knižnici vo Fiľakove.             

     Samotné prehliadky aj beseda sú bezplatné. Inštitúcia srdečne očakáva všetkých milovníkov histórie a literatúry.  

citatelska-beseda-jana-pronska

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem