Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania – „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia“

  • Vytlačiť

Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania

Hradné múzeum vo Fiľakove ako verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na predmet obstarávania:Predmet obstarávania:

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia“,

ktorého výzva bola vyhlásená verejným obstarávateľom dňa 22.05.2020. Verejný obstarávateľ bude pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky postupovať formou vyhlásenia novej výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

Odôvodnenie: V zmysle predmetnej výzvy na predloženie cenovej ponuky môže verejný obstarávateľ zrušiť použitý postup zadávania zákazky v ktorejkoľvek fáze obstarávania. Dôvodom zrušenia je zmena obsahu niektorých položiek tejto výzvy. 

Fiľakovo,  4.6.2020

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka  HM

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem