Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie - dvojjazyčného zborníka príspevkov z medzinárodnej konferencie s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer” / „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömör

  • Vytlačiť

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

Tlač knižnej publikácie  „Pamiatky rodov Koháriovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer/A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer” / 

„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig”.

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

 

          

 

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem