Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Fülek Város Múltja és Jelene“ (v maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné múzeum vo Fiľakove“ (v sl

  • Vytlačiť

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Fülek Város Múltja és Jelene“ (v maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné múzeum vo Fiľakove“ (v slovenskej, maďarskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii)“

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem