Výzva na predkladanie cenovej ponuky – trojosového sekretára s poľovníckym motívom

  • Vytlačiť

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo vlastníctve Hradného múzea vo Fiľakove.“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo vlastníctve Hradného múzea vo Fiľakove.“

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem