Hradné múzeum vo Fiľakove - zoznam zverejnených zmlúv
Číslo Názov zmluvy Zmluvná strana Zverejnené Dokument Cena vrátane DPH Dátum podpisu Účinnosť od Zmluva platná do Poznámka
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry — Sympatia, d.d.s., a.s. 15.02.2022 [PDF, 2,12 MB] 08.02.2022 08.02.2022
č. 1121270 Zmluva o dodávke zemného plynu Energie2, a.s. 20.12.2021 [PDF, 1 MB] 10.12.2021 01.01.2022 31.12.2023
03/2021 Dodatok k zmluve o dielo č. 3/2021 Peter Bartko 22.12.2021 [PDF, 385 kB] 3000,-Eur 23.10.2021 23.10.2021
03/2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Peter Bartko 22.12.2021 [PDF, 477 kB] 4813,-Eur 22.10.2021 22.10.2021 17.12.2021
01/2021 Kúpna zmluva č. 01/2021 Zoltán Párti 22.12.2021 [PDF, 408 kB] 400,-Eur 17.12.2021 17.12.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Banskobystrický kraj Turizmus 02.12.2021 [PDF, 1,83 MB] 26.05.2021 08.06.2021 26.10.2021
01/2021 Zmluva o spolupráci pri predaji online vstupeniek č.1/2021 Mestské kultúrne stredisko 02.12.2021 [PDF, 954 kB] 06.09.2021 19.09.2021 01.10.2021
02/2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Amália Holíková — Hájske hrnčiarstvo 02.12.2021 [PDF, 414 kB] 1020,-Eur 17.09.2021 18.09.2021 30.11.2021
21-120-01604 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podnoru kultúry národnostných menšín 08.11.2021 [PDF, 1,91 MB] 9000,-Eur 29.09.2021
02/2021 Zmluva o dielo č. 02/2021 Obec Abovce 08.11.2021 [PDF, 1,13 MB] 1430,-Eur 27.09.2021 03.11.2021 12.11.2021
03/2021 Zmluva o dielo č. 03/2021 Július Bujtár 22.10.2021 [PDF, 1,08 MB] 820,-Eur 18.10.2021 18.10.2021 28.10.2021
01/2021 Zmluva o dielo č. 01/2021 Obec Šiatorská Bukovinka 22.10.2021 [PDF, 939 kB] 3340,-Eur 06.09.2021 08.09.2021 08.10.2021
01/2021 Kúpna zmluva č. 01/2021 Associata a Jövőért Megsegítő Egyesület 22.10.2021 [PDF, 361 kB] 65,-Eur 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021
09/2021 Príkazná zmluva č. 09/2021 Peter Albert 28.09.2021 [PDF, 309 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
08/2021 Príkazná zmluva č. 08/2021 Michal Čomor 28.09.2021 [PDF, 344 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
07/2021 Príkazná zmluva č. 07/2021 Klaudia Novotková 28.09.2021 [PDF, 342 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
06/2021 Príkazná zmluva č. 06/2021 Kitti Hangoniová 28.09.2021 [PDF, 362 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
05/2021 Príkazná zmluva č. 05/2021 Kristína Pócsaová 28.09.2021 [PDF, 328 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
04/2021 Príkazná zmluva č. 04/2021 Dominik Pócsa 28.09.2021 [PDF, 363 kB] 40,-Eur 16.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
1/2021 Zmluva o vytvorení diela č. 01/2021 Miklós Paizs 28.09.2021 [PDF, 729 kB] 243,-Eur 18.09.2021 19.09.2021 19.09.2021
07/2021 Nájomná zmluva č. 07/2021 NUNEZ NFEs.r.o. 28.09.2021 [PDF, 1,01 MB] 300,-Eur 30.08.2021 18.09.2021 18.09.2021
21-514-05471 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 25.08.2021 [PDF, 5,95 MB] 30.07.2021
06/2021 Nájomná zmluva č. 06/2021 Nikola Ungvarská 25.08.2021 [PDF, 800 kB] 80,-Eur 16.08.2021 21.08.2021 21.08.2021
03/2021 Príkazná zmluva č. 03/2021 Mgr. Katarína Damjanovová 25.08.2021 [PDF, 969 kB] 30,-Eur 09.08.2021 12.08.2021 12.08.2021
05/2021 Nájomná zmluva č. 05/2021 Alexandra Gášpárová 25.08.2021 [PDF, 850 kB] 80,-Eur 28.07.2021 07.08.2021 07.08.2021
04/2021 Nájomná zmluva č. 04/2021 Arnold Andrássy 25.08.2021 [PDF, 935 kB] 80,-Eur 16.07.2021 31.07.2021 31.07.2021
02/06/2021/POI Príkazná zmluva č. 02/06/2021/POI Mesto Fiľakovo 25.08.2021 [PDF, 1,33 MB] 24.06.2021
03/2021 Nájomná zmluva č. 03/2021 luvenis Neogradiensis 10.08.2021 [PDF, 1,30 MB] 80,-Eur 17.05.2021 26.08.2021 26.08.2021
02/2021 Nájomná zmluva č. 02/2021 KULTFESZT OZ 25.08.2021 [PDF, 876 kB] 200,-Eur 27.07.2021 27.08.2021 28.08.2021
01/2021 Nájomná zmluva č. 01/2021 luvenis Neogradiensis 20.08.2021 [PDF, 1,18 MB] 460,-Eur 24.05.2021 27.08.2021 28.8.2021
01/2021 Príkazná zmluva č. 01/2021 Roland Kovács 14.07.2021 [PDF, 274,0 kB] 30,-Eur 09.07.2021 09.07.2021
02/2021 Príkazná zmluva č. 02/2021 Andrej Micsuda 14.07.2021 [PDF, 279,0 kB] 30,-Eur 09.07.2021 09.07.2021
01/2021/P Kúpna zmluva č. 01/2021/P Nunofia s.r.o. 14.05.2021 [PDF, 562,0 kB] 7700,-Eur 12.05.2021 12.05.2021
OOCR20210504 Dohoda o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu 07.05.2021 [PDF, 1642,0 kB] 04.05.2021 04.05.2021 31.12.2021
20-521-02186 Dohoda o ukončení zmluvy Fond na podporu umenia 16.04.2021 [PDF, 442,0 kB] 06.04.2021 06.04.2021
13-2021 Zmluva č.13 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 12.03.2021 [PDF, 306,0 kB] 60,- Eur 04.03.2021 14.03.2021 31.12.2021
360-9000272td Návrh poistnej zmluvy na poistenie výstav Kooperativa 13.03.2021 [PDF, 3706,0 kB] 17,18,- Eur 09.03.2021 11.03.2021 10.09.2021
20-514-04479 Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove Fond na podporu umenia 02.02.2021 [PDF, 1202,0 kB] 3.500,- Eur 12.01.2021 12.01.2021 30.09.2021
1120980 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2, a.s. 15.01.2021 [PDF, 1730,0 kB] 18.12.2020 01.01.2021 31.12.2021
3229001896 Poistenie zodpovedosti Komunálna poisťovňa, a.s. 18.12.2020 [PDF, 2230,0 kB] 15.12.2020 01.01.2021 31.12.2021
20201207 Zmluma o dielo Renáta Sekeráková 15.12.2020 [PDF, 2310,0 kB] 07.12.2020
A5920834 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 2.11.2020 [PDF, 1913,0 kB] 30.10.2020
4300140198 Zmluva o priojení zariadenia Stredoslovenská distribučná, a.s. 27.10.2020 [PDF, 1170,0 kB] 21.10.2020
4/2020 Príkazná zmluva Tibor Szomolai 18.09.2020 [PDF, 436,3 kB] 50 € 16.09.2020
2020/2296 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G Slovenské národné múzeum 18.09.2020 [PDF, 2357,5 kB] 11.09.2020
2651077 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.09.2020 [PDF, 1170,9 kB] 10.09.2020
04/2020 Zmluva o vytvorení diela András Micsuda 11.09.2020 [PDF, 810,0 kB] 300 € 10.09.2020 30.12.2020
20-120-04120 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 26.08.2020 [PDF, 3072,9 kB] 13.08.2020 31.12.2020
1/2020 Zmluva o dielo Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holiša 26.08.2020 [PDF, 39,9 kB] 21.08.2020
695/2020 Zmluvy o poskytnutí finančnej Dotácie na rok 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 26.08.2020 [PDF, 39,9 kB] 8000 € 17.08.2020
2/2020 Kúpna zmluva Ján Bodor 19.08.2020 [PDF, 39,9 kB] 100 € 13.08.2020
1/2020 Kúpna zmluva Marcel Koleštík 24.07.2020 [PDF, 39,9 kB] 170 € 23.07.2020
3/2020 Príkazná zmluva Katarína Juhászová 16.07.2020 [PDF, 39,9 kB] 100 € 15.07.2020
2/2020 Príkazná zmluva Zoltán Szászi 16.07.2020 [PDF, 39,9 kB] 50 € 15.07.2020
1/2020 Zmluva o dielo COOP-STAV spol.s.r.o. 07.07.2020 [PDF, 39,9 kB] 10 494,80 € 25.06.2020
2/2020 Nájomná zmluva Iuvenis Neogradiensis 10.06.2020 [PDF, 1544 kB] 200 € 10.06.2020 29.08.2020
03/2020 Zmluva o vytvorení diela Mgr.art František Mráz 24.06.2020 [PDF, 310,0 kB] 600 € 21.06.2020 6.10.2020
02/2020 Zmluva o vytvorení diela Mgr.art Jana Bialová 24.06.2020 [PDF, 314,0 kB] 600 € 21.06.2020 6.10.2020
Zmluva o dielo Mesto Fiľakovo 05.05.2020 [PDF, 39,9 kB] 1200 € 01.05.2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 1/2019 Pohrebný spolok Fiľakovských robotníkov 30.03.2020 [PDF, 39,9 kB] 30.03.2020
3/2020 Nájomná zmluva Róbert Mihály 06.03.2020 [PDF, 39,9 kB] 80 € 30.03.2020 06.03.2020 08.08.2020
4679001174 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok Kooperativa 26.02.2020 [PDF, 39,9 kB] 155,40 € 24.02.2020 27.02.2020
1/2020 Nájomná zmluva Ing. Lucia Havranová 26.02.2020 [PDF, 39,9 kB] 80 € 28.01.2020 26.09.2020
13/2020 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2020 Zväz múzeí na Slovensku 13.02.2020 [PDF, 39,9 kB] 48 € 26.09.2020
1/2020 Príkazná zmluva Hedvig Tóth 11.02.2020 [PDF, 39,9 kB] 20 € 11.02.2020
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 20.07.2018 Mesto Fiľakovo 18.12.2019 [PDF, 39,9 kB] 3 748€ 17.12.2019 30.06.2020
č.03/2019 Darovacia zmluva OZ Koháry 07.01.2020 [PDF, 39,9 kB] 515,18 € 31.12.2019 31.12.2019
č. 1/2019 Kúpná zmluva Iveta Pauerová 07.01.2020 [PDF, 39,9 kB] 300 € 16.12.2019 16.12.2019
č. 2/2019 Kúpná zmluva Mgr. Andrea Illés Kósik 07.01.2020 [PDF, 39,9 kB] 428 € 16.12.2019 16.12.2019
20190024 Komisionárská zmluva Wander Book s.r.o. 07.01.2020 [PDF, 39,9 kB] príloha € 09.12.2019 09.12.2019
Zmluva o komisionálnom predaji Východoslovenské múzeum v Košiciach 13.12.2019 [PDF, 39,9 kB] 1,5 €/kus € 03.12.2019 03.12.2019 13.03.2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Občianske združenie Živá tradícia 08.11.2019 [PDF, 39,9 kB] 29.10.2019 21.10.2019
19-120-01549 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 08.11.2019 [PDF, 39,9 kB] 7000 € 27.06.2019 27.06.2019 31.12.2019
04/2019 Zmluva o vytvorení diela Zoltán Igor Komjáti, PhD 21.10.2019 [PDF, 39,9 kB] 100 € 01.10.2019 01.10.2019 31.10.2019
03/2019 Zmluva o vytvorení diela Mgr. Csaba Balázs 21.10.2019 [PDF, 39,9 kB] 800 € 20.09.2019 20.09.2019 15.11.2019
2/2019 Zmluva o dielo Gas-Ko, s.r.o. 17.09.2019 [PDF, 39,9 kB] 34 045,73 € 12.09.2019 12.09.2019 31.10.2019
Dodatok č.2 Zmluva o dielo Mesto Fiľakovo 11.09.2019 [PDF, 39,9 kB] I. etapa - 14992€ II. etapa 3 748€ 30.08.2019 30.08.2019
9/2019 Nájomná zmluva Ondrej Uhrín 19.08.2019 [PDF, 39,9 kB] 80€ 31.07.2019 10.08.2019 10.08.2019
8/2019 Nájomná zmluva OZ Kovosmaltskí zvárači 09.07.2019 [PDF, 39,9 kB] 400€ 03.07.2019 20.07.2019 20.07.2019
6/2019 Nájomná zmluva Žaneta Balogová 02.07.2019 [PDF, 39,9 kB] 200€ 27.06.2019 29.06.2019 29.06.2019
14/2019 Príkazná zmluva Gustav Murín 28.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 50€ 18.06.2019 19.06.2019 19.06.2019
13/2019 Príkazná zmluva Klaudia Novotková 28.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 30€ 13.06.2019 25.06.2019 25.06.2019
7/2019 Nájomná zmluva Radovan Dudáš 26.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 80€ 10.06.2019 22.06.2019 22.06.2019
MK-4289/2019/3.2 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 26.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 20.06.2019 30.11.2019
422/2019/oddrf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 Banskobystrický samosprávny kraj 19.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 2000€ 11.05.2019
VHÚ-100-20/2019 Zmluva o výpožičke Vojenský historický ústav 19.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 06.05.2019 08.05.2019 30.08.2019
3/2019 Nájomná zmluva OZ Hudba bez hraníc 19.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 200€ 21.05.2019 25.05.2019 25.05.2019
4/2019 Nájomná zmluva Iuvenes Neogradiensis 19.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 80€ 22.05.2019 30.08.2019 30.08.2019
5/2019 Nájomná zmluva Iuvenes Neogradiensis 19.06.2019 [PDF, 39,9 kB] 230€ 22.05.2019 31.08.2019 31.08.2019
12/2019 Príkazná zmluva László Barak 28.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 50€ 21.05.2019 24.05.2019
02/2019 Nájomná zmluva Mária Gyetvaiová, predsedkyňa MOST-HID 28.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 30€ 14.05.2019 15.05.2019
9/2019 Príkazná zmluva Ladislav Oravec 21.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 100€/rok 17.05.2019
11/2019 Príkazná zmluva Daniel Ozdín 21.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 100€/rok 16.05.2019
10/2019 Príkazná zmluva Ján Ščerbík 21.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 250€/rok 16.05.2019
8/2019 Príkazná zmluva RNDr Jozef Klinda 21.05.2019 [PDF, 39,9 kB] 50€ 24.04.2019 26.04.2019 26.04.2019
07/2019 Príkazná zmluva Mgr. Attila Mizser 27.04.2019 [PDF, 39,9 kB] 130 21.03.2019 22.03.2019
06/2019 Príkazná zmluva Peter Forgács 27.04.2019 [PDF, 39,9 kB] 130 21.03.2019 22.03.2019
05/2019 Príkazná zmluva Mgr. Attila Mizser 27.04.2019 [PDF, 39,9 kB] 50 04.03.2019 08.03.2019
04/2019 Príkazná zmluva Zoltán Szászi 27.04.2019 [PDF, 39,9 kB] 50 04.03.2019 08.03.2019
1/2019 Nájomná zmluva Pohrebný spolok Fiľakovských robotníkov 29.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 360€/rok 26.03.2018 01.04.2019
Nájomná zmluva Štefan Čák 05.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 190€ 26.02.2018 27.02.2019 27.02.2019
11/2019 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2019 Zväz múzeí na Slovensku 05.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 48 € 12.12.2018 01.01.2019 31.12.2019
Hirdetési Szolgáltatási Szerződés JCDecaux Hungary Zrt. 05.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 131 957 Ft 30.01.2019 01.05.2019 30.06.2019
Dodatok č.1 k autorskej zmluve pod číslom 1/2018 z 15.11.2018 Zoltán Igor Komjáti 05.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 720 € 27.2.2019 27.2.2019
01/2019 Zmluva o vytvorení diela Dr. Szirácsik Éva, Ph.D. 05.03.2019 [PDF, 39,9 kB] 131 957 Ft 27.02.2019 27.02.2019 30.06.2019
02/2019 Príkazná zmluva ing. Jozef Banáš 27.02.2019 [PDF, 39,9 kB] 40 25.02.2019 28.02.2019
03/2019 Príkazná zmluva doc.Mgr. Imrich Nagy, PhD. 27.02.2019 [PDF, 39,9 kB] 100 25.02.2019 27.02.2019
03/2019 Príkazná zmluva doc.Mgr. Imrich Nagy, PhD. 27.02.2019 [PDF, 39,9 kB] 100 25.02.2019 27.02.2019
01/2019 Príkazná zmluva Árpád Soltész 27.02.2019 [PDF, 39,9 kB] 80 17.01.2019 18.01.2019
1/2019 Nájomná zmluva Andrea Nyáriová 20.12.2019 [PDF, 39,9 kB] 10€/mesiac 01.12.2018
č.1120980 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodberu Energie2_a.s. 20.12.2018 [PDF, 39,9 kB] príloha č. 3. 20.12.2018 01.01.2019 31.12.2020
08/2018 Príkazná zmluva Vitéz Július 20.12.2018 [PDF, 39,9 kB] 200€ 10.12.2018 10.12.2018
06/2018 Kúpna zmluva Andrea_Illes_Kosik 20.12.2018 [PDF, 39,9 kB] 550€ 15.12.2018 15.12.2018
05/2018 Kúpna zmluva Jozef_Mihaly 20.12.2018 [PDF, 39,9 kB] 555€ 15.12.2018 15.12.2018
Autorská zmluva Zoltán Igor komjáti 20.12.2018 [PDF, 39,9 kB] 720€ 15.11.2018 15.11.2018
09/2018 Nájomná zmluva Rozvojova_Aagentura_Banskobystrickeho samospravneho_kraja_n.o 10.12.2018 [PDF, 39,9 kB] 4€ 19.11.2018 19.11.2018 30.11.2018
Nájomná zmluva OZ Hudba bez hraníc 17.09.2018 [PDF, 39,9 kB] 200 € 07.09.2018 23.09.2018 23.09.2020
Nájomná zmluva Katarína Baroníková 17.09.2018 [PDF, 39,9 kB] 80 € 11.09.2018 22.09.2018 22.09.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 30 € 01.08.2018 01.08.2018 31.08.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 30 € 01.08.2018 01.08.2018 31.08.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 14 € 02.08.2018 02.08.2018 31.08.2020
Zmluva o dielo Mesto Fiľakovo 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 14.992, 3.748 € 20.07.2018 20.07.2018 31.08.2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy Kooperativa 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 19,24 € 25.07.2018 01.08.2018 31.01.2019
Nájomná zmluva č.5/2018 Iuvenes Neogradiensis 07.08.2018 [PDF, 39,9 kB] 50 € 10.7.2018 18.08.2018 18.08.2018
2/2018 Zmluva o dielo Martin Harmanovsky 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 150 € 02.7.2018 02.7.2018 10.07.2018
Dodatok k zmluve Energie2 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 29.6.2018 29.6.2018
3/2018 Zmluva o dielo Patrik Kasza 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 110 € 30.06.2018 16.07.2018
Zmluva o dielo OK Trend Fiľakovo 10.07.2018 [PDF, 39,9 kB] 3 279,17 € 07.06.2018 27.06.2018
Zmluva o dielo Mesto Fiľakovo 29.06.2018 [PDF, 39,9 kB] 0 € 04.06.2018 12.06.2018
6109000198 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.05.2018 [PDF, 39,9 kB] 196,41€ 27.04.2018 14.09.2018 14.9.2018
0119000424 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.05.2018 [PDF, 39,9 kB] 300,32€ 27.04.2018 15.05.2018 13.9.2018
6109000197 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.05.2018 [PDF, 39,9 kB] 196,41 € 27.04.2018 14.05.2018 14.5.2018
03/2018 Nájomná zmluva Iuvenes Neogradiensis 21.05.2018 [PDF, 39,9 kB] 230 € 26.04.2018 01.09.2018 01.9.2018
04/2018 Nájomná zmluva OZ Živá tradícia - Elő hagyomány PT 21.05.2018 [PDF, 39,9 kB] 60€/mesiac 27.04.2018 01.05.2018 31.5.2020
Nájomná zmluva Pohrebný spolok Fiľskovských robotníkov 27.04.2018 [PDF, 39,9 kB] 30€/mesiac 29.03.2018 01.04.2018 31.03.2019
Zmluva o spolupráci Mesto Lučenec 27.04.2018 [PDF, 39,9 kB] 202,80 € 23.04.2018 23.04.2018
Komisionarska zmluva Patrik Berta 19.03.2018 [PDF, 39,9 kB] 12.03.2018 12.03.2018
Nájomná zmluva Mária Medve 19.03.2018 [PDF, 39,9 kB] 80 € 15.03.2018 09.06.2018 09.06.2018
11/2018 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2018 Zväz múzeí na Slovensku 20.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 42 €/kus 09.02.2018 09.02.2018
Komisionárska Zmluva Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád 20.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 3€/kus 12.02.2018 12.02.2018
4300083940 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika 20.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 216,61 € 06.02.2018 06.02.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 09.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 08.02.2018 08.02.2018
3229001896 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. 09.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 126 € 02.02.2018 02.02.2018
Návrh poistnej zmluvy Kooperatíva poisťovňa, a.s. 09.02.2018 [PDF, 39,9 kB] 16,45 € 31.01.2018 01.02.2018 31.07.2018
Kúpna zmluva Jozef Albert 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 300 € 21.12.2017 21.12.2017
Poistná zmluva komunálna poisťovňa 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 698,53 € 21.12.2017 21.12.2017
Darovacia zmluva GEORGICA, s.r.o. 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 50 € 21.12.2017 21.12.2017
Darovacia zmluva RVA GROUP s.r.o. 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 50 € 21.12.2017 21.12.2017
Darovacia zmluva Katarína Pócošová - LUKA 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 50 € 21.12.2017 21.12.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny Energy Europe, SE 29.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 15.12.2017 01.01.2018 31.12.2019
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2017 [PDF, 39,9 kB] 16.11.2017 01.01.2018 31.12.2019
4/2017 Zmluva o dielo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holiša 19.10.2017 [PDF, 39,9 kB] 800 € 17.10.2017 17.10.2017
č. 17-522-04518 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 10.10.2017 [PDF, 39,9 kB] 1 000 € 31.08.2017 31.08.2017 30.09.2018
č. 17-542-04532 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 10.10.2017 [PDF, 39,9 kB] 2 300 € 31.08.2017 31.08.2017 30.09.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. 10.10.2017 [PDF, 39,9 kB] 19,99 € 20.09.2017 20.09.2017
1/2017 Kúpna zmluva Jozef Mihály 18.09.2017 [PDF, 39,9 kB] 1 100 € 31.07.2017 31.07.2017
Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č : 2017 HMF ing. Milan Šoka 18.09.2017 [PDF, 39,9 kB] 120 € 11.09.2017 11.09.2017
Néjomná zmluva Kinga Katona 16.08.2017 [PDF, 39,9 kB] 80 € 09.06.2017 22.07.2017 22.07.2017
3/2017 Zmluva o dielo Mihályi Zsolt 04.02.2017 [PDF, 39,9 kB] 1 020 € 03.02.2017 10.03.2017
Hirdetési Szolgáltatási Szerződés JCDecaux Hungary Zrt 16.08.2017 [PDF, 39,9 kB] 84 251 Ft 14.07.2017 01.05.2017 30.06.2017
Poistná zmluva Kooperativa poisťovňs, a.s. 16.08.2017 [PDF, 39,9 kB] 16,45 € 27.07.2017 01.08.2017 31.01.2018
4/2017 Nájomná zmluva Iuvenis Neogradiensis 16.08.2017 [PDF, 39,9 kB] 50 € 08.08.2017 19.08.2017 19.08.2017
Nájomná zmluva Kristína Biljnjová 16.08.2017 [PDF, 39,9 kB] 80 € 23.06.2017
5/2017 Zmluva o dielo ing. Tibor Szentiványi 26.06.2017 [PDF, 39,9 kB] 480 € 24.05.2017 24.05.2017
2/2017 Zmluva o dielo J.V.&T., s.r.o. 02.05.2017 [PDF, 39,9 kB] 360 € 11.04.2017 11.04.2017
Zmluva o dielo Mesto Fiľakovo 26.06.2017 [PDF, 39,9 kB] 3 840 € 13.06.2017 13.06.2017
Zmluva o dielo SAV 26.06.2017 [PDF, 39,9 kB] 2 520 € 20.6.2017 20.6.2017
1/2017 Zmluva o dielo Patrik Kasza 02.05.2017 [PDF, 39,9 kB] 80 € 17.02.2017 17.02.2017 03.03.2017
2/2017 Zmluva o dielo Mesto Lučenec 01.06.2017 [PDF, 39,9 kB] 960 € 20.04.2017 24.04.2017
Nájomná zmluva č 1/2017 Iuvenis Neogradiensis 01.06.2017 [PDF, 39,9 kB] 230 € 20.04.2017 31.08.2017 31.08.2017
Návrh poistnej zmluvy Kooperatíva poisťovňa, a.s. 21.03.2017 [PDF, 39,9 kB] 16,45 € 31.01.2017 01.02.2017
10/2017 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovesnku 21.03.2017 [PDF, 39,9 kB] 42 € 20.01.2017 21.03.2017
1/2016 Kúpna zmluva Ján Spodniak 23.01.2017 [PDF, 39,9 kB] 525 € 22.12.2016 22.12.2016
Zmluva o dielo Ján Kolpasky - AJOY 23.01.2017 [PDF, 39,9 kB] 2 070 € 29.12.2016 29.12.2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy Kooperativa poisťovňa, a.s. 23.09.2016 [PDF, 39,9 kB] 16,45 € 01.08.2016 01.08.2016 31.01.2017
Zmluva o dodávke plynu SPP 25.07.2016 [PDF, 39,9 kB] 0,01471 € / kWh 18.07.2016 23.07.2016 23.07.2016
Zmluva o dodávke plynu SPP 25.07.2016 [PDF, 39,9 kB] 0,01471 € / kWh 18.07.2016 23.07.2016 23.07.2016
Nájomná zmluva Emese Potocsná 25.07.2016 [PDF, 39,9 kB] 80 € 18.07.2016 23.07.2016 23.07.2016
Sponzorská zmluva Regiotel Fiľakovo s.r.o. 25.07.2016 [PDF, 39,9 kB] 100 € 23.06.2016 23.06.2016
01/2016 Zmluva o dielo Patrik Kasza 25.06.2016 [PDF, 39,9 kB] 250 € 08.04.2016 08.04.2016 17.06.2016
Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 25.07.2016 [PDF, 39,9 kB] 79,20 € 01.07.2016 01.07.2016
1/2016 Nájomná zmluva Gemerská Mládežnícka Organizácia 16.05.2016 [PDF, 39,9 kB] 230 € 22.03.2016 19.08.2016 21.08.2016
Dodatok k zmluve Slovak Telekom a.s. 16.05.2016 [PDF, 39,9 kB] 19,99 € 12.04.2016 12.04.2016
9000035 Poistná zmluva kooperativa poisťovňa a.s. 16.05.2016 [PDF, 39,9 kB] 61,20 € 08.04.2016 08.04.2016 13.05.2016
1/2016 Zmluva o nájme Ján Hertlík 16.05.2016 [PDF, 39,9 kB] 460 € 03.05.2016 03.05.2016
2/2016 Zmluva o nájme JUDr. Jaroslav Balčík 16.05.2016 [PDF, 39,9 kB] 100 € 06.04.2016 06.04.2016
Nájomná zmluva Tikov, s.r.o. 29.04.2015 [PDF, 39,9 kB] 42 € 24.04.2015 24.04.2015
2015-01 zmluva o dielo Lastmedia, s.r.o. 08.01.2016 [PDF, 18,9 kB] 3 844,80 € 27.11.2015 27.11.2015 27.12.2016
10/2016 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovesnku 22.02.2016 [PDF, 18,9 kB] 42 € 21.01.2016 21.01.2016 31.12.2016
Návrh poistnej zmluvy Kooperativa poisťovňa. 22.02.2016 [PDF, 18,9 kB] 16,45 € 29.01.2016 01.02.2016 31.07.2016
zmluva o združenej dodávke zemného plynu MET Slovakia, a.s. 08.01.2016 [PDF, 18,9 kB] 23,15 € / MWh 21.12.2015 21.12.2015 31.12.2016
zmluva o združenej dodávke el. Energie2, a.s. 08.01.2016 [PDF, 18,9 kB] 22.12.2015 22.12.2015
Nájomná zmluva János Sárközi 01.10.2015 [PDF, 18,9 kB] 70 € 14.09.2015
Zmluva o dielo PRP-PLASTY, s.r.o. 30.11.2015 [PDF, 18,9 kB] 1 972,60 € 02.11.2015 02.11.2015 07.12.2015
Komisionárska zmluva Nadácia pre záchranu kultúrného dedičstva 30.11.2015 [PDF, 18,9 kB] 9,50 € / kus/td> 22.10.2015 22.10.2015
komisionálna zmluva Zöld Infó Média kft. 30.11.2015 [PDF, 18,9 kB] 10 € / kus 22.10.2015 22.10.2015
PZ: 1239000160 Poistná zmluva Kooperatíva poisťovňa 30.11.2015 [PDF, 18,9 kB] 17,40 € 15.11.2015 15.11.2015
Nájomná zmluva Nikoleta Čuláková 01.10.2015 [PDF, 18,9 kB] 70 € 07.09.2015
Zmluva o dielo Simona Albertová 02.09.2015 [PDF, 18,9 kB] 200 € 30.06.2015 30.06.2015
Poistná zmluva Allianz 02.09.2015 [PDF, 18,9 kB] 121,28 € 10.08.2015 12.08.2015 20.10.2015
Poistná zmluva Kooperatíva 02.09.2015 [PDF, 18,9 kB] 16,45 € 29.07.2015 01.08.2015 31.01.2016
Mandátna zmluva Zoltán Anderko - AENEAS 02.09.2015 [PDF, 18,9 kB] 120 € 29.06.2015 01.07.2015
Kúpna zmluva Ján Bodor. 30.06.2015 [PDF, 18,9 kB] 130 € 01.06.2015 01.06.2015
Kúpna zmluva Onruš a spol.,spol. s.r.o. 30.06.2015 [PDF, 18,9 kB] 1,23 € / kus 02.04.2015 02.04.2015
10/2015 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 29.04.2015 [PDF, 18,9 kB] 42 € 21.04.2015 21.04.2015
Dodatok k zmluve Stredoslovenská energetika 20.11.2014 [PDF, 39,9 kB] 41,38 € 01.01.2015 31.12.2015
Kúpna zmluva Karancs-Medves Alapítvány 13.02.2015 [PDF, 39,9 kB] 70 000 Ft 23.01.2015 23.01.2015
4037608 Návrh poistnej zmluvy Kooperativa 13.02.2015 [PDF, 18,9 kB] 19,24 € 30.01.2015 30.01.2015 31.07.2015
9104454621 Dodatok k zmluve SPP 03.11.2014 [PDF, 59,9 kB] 1,58 € / mestd> 15.10.2014 15.10.2014
9104454579 Dodatok k zmluve SPP 03.11.2014 [PDF, 59,9 kB] 2,06 € / mes 15.10.2014 15.10.2014
Zmluva dielo Styl-Bau 03.11.2014 [PDF, 59,9 kB] 7 966,79 € 27.10.2014 27.10.2014 30.11.2014
Zmluva dielo Geopark 15.09.2014 [PDF, 130 kB] 7 500 € 02.09.2014 02.09.2014 28.02.2015
3604034217 Návrh poistnej zmluvy kooperatíva 03.09.2014 [PDF, 59,9 kB] 16,45 € 29.07.2014 01.08.2014 31.01.2015
MK 1629/2014/2.5 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 06.06.2014 [PDF, 59,9 kB] 1 500 € 12.05.2014 12.05.2014
Sponzorská zmluva Csépe Gabriel 17.04.2014 [PDF, 59,9 kB] 1 400 € 26.03.2014 26.03.2014
č.2014-01 Zmluva o dielo novoTHERM KG, s.r.o. 22.07.2014 [PDF, 59,9 kB] 22 128,00 € 30.06.2014 30.06.2014
Sponzorská zmluva Dometic 06.06.2014 [PDF, 59,9 kB] 300 € 26.05.2014 26.05.2014
02/2014 Zmluva o dielo OK Trend Fiľakovo 06.06.2014 [PDF, 59,9 kB] 4 508,63 € 28.05.2014 28.05.2014
MK - 2945/2014/2.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 29.04.2014 [PDF, 59,9 kB] 1 710 € 11.04.2014 11.04.2014
MK - 2944/2014/2.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 29.04.2014 [PDF, 59,9 kB] 2 330 € 11.04.2014 11.04.2014
MK - 2955/2014/2.3 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 29.04.2014 [PDF, 59,9 kB] 21 000 € 31.03.2014 31.03.2014
MK - 2954/2014/2.2 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátného rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 29.04.2014 [PDF, 59,9 kB] 800 € 11.04.2014 11.04.2014
Zmluva o spolufinancovaní podujatia Dom Matice slovenskej Lučenec 21.03.2014 [PDF, 59,9 kB] 75 € 25.02.2014 25.02.2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko 21.03.2014 [PDF, 59,9 kB] 35 € 06.03.2014 06.03.2014 06.03.2016
Zmluva o komisionálnom predaji Spolok Madách - Madách egyesület 21.03.2014 [PDF, 59,9 kB] individuálne 29.01.2014 29.01.2014
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.03.2014 [PDF, 59,9 kB] 658,26 € 30.12.2013 01.01.2014 01.01.2015
Kúpna zmluva Juhászová Diana 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 30 € 19.12.2013 19.12.2013
2/2013 Kúpna zmluva Budaiová Valéria 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 124 € 02.12.2013 02.12.2013
3/2013 Kúpna zmluva Oláh Robert 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 21 € 02.12.2013 02.12.2013
Dodávateľsko-odberatelská zmluva Star electronic, s.r.o. 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 6 984 € 16.12.2013 16.12.2013
Kúpna zmluva Zoltán Parti 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 40 € 11.12.2013 11.12.2013
Zmluva o dielo Bc. Stanislav Varga 19.12.2013 [PDF, 59,9 kB] 11 082,001 € + DPH 25.10.2013 25.10.2013
9104454621 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.11.2013 [PDF, 59,9 kB] 0,02831 € / kWh, 1,58 € / mes 19.11.2013 01.01.2014 31.12.2014
9104454579 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.11.2013 [PDF, 59,9 kB] 0,02831 € / kWh, 2,06 € / mes 19.11.2013 01.01.2014 31.12.2014
Zmluva o zaistení predpredaja vstupeniek Teletime Production s.r.o. 05.11.2013 [PDF, 59,9 kB] 10 % 03.10.2013 03.10.2013 07.11.2013
Kúpna zmluva Zoltán Párti 10.10.2013 [PDF, 59,9 kB] 50 € 16.09.2013 16.09.2013
Poistná zmluva Kooperatíva 14.08.2013 [PDF, 59,9 kB] 16,45 € 31.07.2013 01.08.2013 31.01.2014
MK - 5319/2013/2.5 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14.08.2013 [PDF, 59,9 kB] 800 € 25.07.2013 25.07.2013 20.01.2014
Zmluva o dielo 07/2013 Mgr. František Šmigrovský 26.06.2013 PDF, 93,4 kB] 2 210 € 20.06.2013 01.05.2013 30.10.2013
Zmluva o dielo 08/2013 Mgr. František Šmigrovský 26.06.2013 PDF, 87,0 kB] 150 € 20.06.2013 01.05.2013 30.10.2013
02/2013 Nájomná zmluva Bc. Pavel Botoš 26.06.2013 [PDF, 59,9 kB] 45 € 12.06.2013 12.06.2013
1303 Zmluva o dielo ing. Jozef Švantner 26.06.2013 [PDF, 59,9 kB] 2 765,10 € 06.05.2013 06.05.2013
Poistná zmluva Uniqa Biztosító Zrt. 24.05.2013 [PDF, 59,9 kB] 35 000 Ft 22.04.2013 06.05.2013 20.09.2013
Nájomná zmluva Tikov, s.r.o. 24.05.2013 [PDF, 59,9 kB] 46,02 € 14.05.2013 14.05.2013 14.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 16.04.2013 [PDF, 59,9 kB] 4 000 € 11.04.2013 11.04.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 16.04.2013 [PDF, 59,9 kB] 450 € 11.04.2013 11.04.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 16.04.2013 [PDF, 59,9 kB] 2 000 € 11.04.2013 11.04.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 16.04.2013 [PDF, 59,9 kB] 10 500 € 11.04.2013 11.04.2013
Kúpna zmluva Attila Varga 16.04.2013 [PDF, 59,9 kB] 100 € 12.04.2013 12.04.2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb t-com 19.03.2013 [PDF, 59,9 kB] 23,99 € 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb t-com 19.03.2013 [PDF, 59,9 kB] 16,79 € 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb t-com 19.03.2013 [PDF, 59,9 kB] 23,99 € 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2015
Mandátna zmluva Aeneas - Zoltán Anderko 19.02.2013 [PDF, 59,9 kB] 120 € 28.12.2012 28.12.2012
Návrh poistnej zmluvy Kooperatíva poisťovňa a.s. 14.02.2013 [PDF, 59,9 kB] 16,45 € 29.01.2013 01.02.2013 31.07.2013
Kúpna zmluva Jozef Klinda 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 60 € 05.10.2012 05.10.2012
3/2012 Kúpna zmluva č. 3/2012 Széplakyová Margita 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 35 € 03.12.2012 03.12.2012
1/2012 Kúpna zmluva č. 1/2012 Štefan Jónáš 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 19 € 03.12.2012 03.12.2012
7/2012 Kúpna zmluva č. 7/2012 Pócsaová Denisa 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 34 € 03.12.2012 03.12.2012
2/2012 Kúpna zmluva č. 2/2012 Jozef Puntigán 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 23 € 03.12.2012 03.12.2012
4/2012 Kúpna zmluva č. 4/2012 Viera Sajdochová 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 10 € 03.12.2012 03.12.2012
5/2012 Kúpna zmluva č. 5/2012 Zupko Ladislav 18.12.2012 [PDF, 59,9 kB] 50 € 03.12.2012 03.12.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov Region Neogradiensis 17.07.2012 [PDF, 59,9 kB] 75 € 21.05.2012 01.06.2012 30.11.2012
2012-04 Zmluva o dielo č. 2012-04 Keps s.r.o. 17.10.2012 [PDF, 59,9 kB] 9 356,45 € 07.09.2012 07.09.2012 07.10.2012
Zmluva o dielo Árpád Szajkó 07.09.2012 [PDF, 59,9 kB] 6 868,80 € 03.09.2012 03.09.2012 30.09.2012
Zmluva o dielo Obnova s.r.o. 07.09.2012 [PDF, 59,9 kB] 10 500 € 31.08.2012 31.08.2012 15.10.2012
280/2012 Zmluva o nájme Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 10.08.2012 [PDF, 59,9 kB] 80 € 15.05.2012 15.05.2012 25.09.2012
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy Kooperatíva 28.08.2012 [PDF, 59,9 kB] 16,45 € 31.07.2012 01.08.2012 31.01.2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika 02.07.2012 [PDF, 59,9 kB] 11.01.2012
Zmluva o pripojení Stavebné bytové družstvo 02.07.2012 [PDF, 59,9 kB] 5,98 € 01.06.2012 01.06.2012
Nájomná zmluva Tikov, s.r.o. 02.07.2012 [PDF, 59,9 kB] 31,23 € 28.06.2012 28.06.2012 30.09.2012
Adásvételi szerződés Bánki Hajnal 28.05.2012 [PDF, 59,9 kB] 142 200 Ft 18.05.2012 18.05.2012
Adásvételi szerződés Bánshághi Máté 28.05.2012 [PDF, 388 kB] 611 600 Ft 18.05.2012 18.05.2012
Bérleti szerződés Mathias Rex Egyesület 28.05.2012 [PDF, 88,5 kB] 230 000 Ft 16.05.2012 14.09.2012 19.05.2012
Zmluva o dielo akad.soch. Árpád Mézes 28.05.2012 [PDF, 318 kB] 4 245 € 16.04.2012 16.04.2012 31.05.2012
7/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Základná škola s materskou školou Radzovce 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.04.2012 31.03.2013
4/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Základná škola s VJM Lajosa Mocsáryho Fiľakovo 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.03.2012 28.02.2013
1/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Základná škola s VJM Fiľakovo 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.03.2012 28.02.2013
3/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Základná škola Farská lúka Fiľakovo 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.03.2012 28.02.2013
5/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Základná škola Fiľakovo 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.03.2012 28.02.2013
6/2012 Zmluva o vydaní permanentiek pod názvom Junior karta priatelov Fiľakovského hradu Gymnázium Fiľakovo 28.05.2012 [PDF, 189 kB] 28.02.2012 01.03.2012 28.02.2013
MK-5106/2012/2.2 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.04.2012 [PDF, 404 kB] 4 000 € 12.04.2012
MK-5361/2012/2.2 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.04.2012 [PDF, 402 kB] 2 000 € 12.04.2012
MK-6476/2012/2.5 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.04.2012 [PDF, 376 kB] 800 € 12.04.2012
MK-6089/2012/2.3 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.04.2012 [PDF, 381 kB] 11 400 € 10.04.2012
MK-4220/2012/1.1 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.04.2012 [PDF, 422 kB] 9 000 € 03.04.2012
2707 Zmluva o pripojení - služba GENIUSnet internet FILLECK, s.r.o. 16.04.2012 [PDF, 129 kB] 01.04.2012
MK-7563/2012/8.2 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.03.2012 [PDF, 340 kB] 15.03.2012
3604029831 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.03.2012 [PDF, 51 kB] 4,16 € 15.03.2012 27.04.2012 07.09.2012
4674029830 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.03.2012 [PDF, 101 kB] 30 € 15.03.2012 20.04.2012 20.04.2012 poistenie zbierkových predmetov
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 16.03.2012 [PDF, 166 kB] 24.02.2012
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 16.03.2012 [PDF, 164 kB] 24.02.2012
Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice (MaSK) Slovenská národná knižnica v Martine 16.03.2012 [PDF, 230 kB] 132,78 € 24.02.2012 n€čito
Biztosítási Kötvény (Poistná zmluva) UNIQUA Biztosító Zrt. 21.02.2012 [PDF, 733 kB] 30 000 Ft 05.03.2012 16.05.2012
3604028920 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.02.2012 [PDF, 67 kB] 16,45 € 30.01.2012 01.02.2012 31.07.2012
9/2012 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2012 Zväz múzeí na Slovensku 03.02.2012 [PDF, 38 kB] 24 € 26.01.2012 26.01.2012
9901484300 Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a.s. 03.02.2012 [PDF, 257 kB] 23.01.2012
9901484301 Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a.s. 03.02.2012 [PDF, 186 kB] 23.01.2012 Zmena v osobe účastníka, adresáta a spôsobe platby preloženie/premiestnenie
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 03.02.2012 [PDF, 197 kB] 11.01.2012 01.01.2012 31.12.2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 03.02.2012 [PDF, 195 kB] 11.01.2012 01.01.2012 31.12.2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 03.02.2012 [PDF, 196 kB] 11.01.2012 01.01.2012 31.12.2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 03.02.2012 [PDF, 196 kB] 11.01.2012 01.01.2012 31.12.2013
2707 Zmluva o pripojení - služba GENIUSnet internet FILLECK, s.r.o. 03.02.2012 [PDF, 133 kB] 01.01.2012
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.02.2012 [PDF, 214 kB] 16.12.2011 01.01.2012
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.02.2012 [PDF, 79 kB] 16.12.2011
3/2011 Kúpna zmluva Agnesa Pišáková 15.12.2011 [PDF, 166 kB] 1 685 € 14.12.2011 14.12.2011 zbierkové predmety
Zmluva o dielo Tibor Kováč 13.12.2011 [PDF, 463 kB] 2 192 € 12.12.2011 12.12.2011 Vymaľovanie interiéru priestorov bývalého Mestského kultúrneho strediska
Kúpna zmluva Mgr. Roland Bozó 25.11.2011 [PDF, 60 kB] 20 € 24.11.2011 24.11.2011 kúpa dvoch kusov knižničných publikácií
Dohoda o refundácii výdavkov Mesto Fiľakovo 10.11.2011 [PDF, 178 kB] 09.11.2011 09.11.2011 n€čito
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 20.10.2011 [PDF, 156 kB] 18.10.2011 18.10.2011
Dodatok k zmluve o pripjení Orange Slovensko, a.s. 20.10.2011 [PDF, 624 kB] 15.08.2011 15.08.2011
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 20.10.2011 [PDF, 106 kB] 15.08.2011 15.08.2011
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 20.10.2011 [PDF, 112 kB] 15.08.2011 15.08.2011
11/099 Zmluva o dielo AÚ Archeologický ústav SAV 03.07.2011 [PDF, 204 kB] 01.07.2011 01.07.2011 vykonanie archeologického výskumu na hrade Fiľakovo
9904241406 Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. 15.05.2011 [PDF, 542 kB] 13.05.2011 13.05.2011
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 15.05.2011 [PDF, 263 kB] 04.06.2009 04.06.2009
Zmluva o dielo Outletin s.r.o. 12.10.2011 [PDF, 219 kB] 11.10.2011 11.10.2011 30.11.2011 stavebné práce
Kúpna zmluva RNDr. Jozef Klinda 17.08.2011 [PDF, 75 kB] 90 € 16.08.2011 16.08.2011 kúpa troch kusov knižničných publikácií
2/2011 Kúpna zmluva Marian Mesiarik 10.08.2011 [PDF, 54 kB] 53 € 08.08.2011 08.08.2011 kúpa zbierkových predmetov
Zmluva o dielo Styl-Bau spol. s r.o. 22.07.2011 [PDF, 232 kB] 20.07.2011 20.07.2011 stavba
1/2011 Kúpna zmluva Takács Anna 02.08.2011 [PDF, 52 kB] 1 000 € 01.08.2011 01.08.2011 kúpa zbierkového predmetu
Zmluva o dielo akad. soch. Árpád Mézes 27.06.2011 [PDF, 116 kB] 6 125 € 25.06.2011 25.06.2011 reštaurovanie polychrómových sakrálnych barokových drevených plôch
1/2011 Zmluva o dielo Mgr. František Mráz 09.04.2011 [PDF, 51 kB] 760 € 08.04.2011
3852108 Poistná zmluva na poistenie zbierkových predmetov Uniqa Biztosító Zrt. 11.03.2011 [PDF, 36 kB] 30 000 Ft 10.03.2011
Zmluva o nájme hnuteľných vecí Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 11.03.2011 [PDF, 67 kB] 40 € 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2011
3604026712 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy Kooperatíva poisťovňa, a.s. 01.02.2011 [PDF, 52 kB] 16,45 € 31.01.2011 01.02.2011 31.07.2011
8/2011 Zmluva o platení členského príspevku na rok 2011 Zväz múzeí na Slovensku 25.01.2011 [PDF, 40 kB] 24 € 24.01.2011 24.01.2011