• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Informačné centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

„Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych filmov“

Hradné múzeum vo Fiľakove sa hneď po svojom založení v roku 2007 začalo zaoberať mapovaním a následne získavaním  historických fotografií, pohľadníc a písomností, ktoré dokumentujú dejiny mesta a bližšieho okolia. Inštitúcia, ako právny nástupca Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove zdedila jeho zbierky, v ktorých sa vo veľkom počte nachádzali už spomínané druhy predmetov. Na návrh Muzeologického kabinetu vydalo HMF novú internú smernicu pre dokumentáciu a začalo budovať novú vlastnú zbierku, do ktorej sa priebežne presúvajú predmety a súbory zo zbierky bývalého Mestského vlastivedného múzea.

Čítať ďalej: „Zabezpečenie ochrany historických papierových dokumentov, fotografií, pohľadníc a archívnych...

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Kúpa unikátnej palóckej drevenej lavice s prelamovanou výzdobou“

Hradné múzeum vo Fiľakove je múzeom s regionálnou pôsobnosťou s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a  spoločnosti na území bývalého Fiľakovského okresu. Má vlastivedné zameranie s užšou špecializáciou na dokumentáciu histórie fiľakovského hradu a dejín mesta Fiľakovo. Nakoľko sa  mesto nachádza na území Palócov – regionálnej skupiny maďarského obyvateľstva na Slovensku –, múzeum sa ako jedno z mála venuje aj záchrane kultúrneho dedičstva súvisiaceho so životom tejto skupiny.

Čítať ďalej: „Kúpa unikátnej palóckej drevenej lavice s prelamovanou výzdobou“

Úrad vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017; Banskobystrický samosprávny kraj

„XVIII. Fiľakovské historické hradné hry a Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“

Ako je už roky v júni zvykom, aj tohto roku sa na hrade Fiľakovo konali historické hradné hry a súťaž v historickej lukostreľbe.

Sobotňajší program odštartoval o 16:00 hod., kedy boli pre deti pripravené bábkové predstavenie, prekážková dráha, historické hračky a hry. 

Čítať ďalej: „XVIII. Fiľakovské historické hradné hry a Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“

verejna-zbierka-koharyOZ KOHÁRY organizuje VEREJNÚ ZBIERKU za účelom postavenia sochy posledného hradného kapitána Štefana Koháriho II. predajom predmetov – kariet v Novohradskom turisticko-informačnom centre (budova Hradného múzea vo Fiľakove, Pohradská 14, Fiľakovo) v cene 5,- EUR za kus, alebo zaslaním dobrovoľnej sumy na účet: SK29 5200 0000 0000 1747 7091 v období od 01.07.2017 do 30.06.2018.

Za pomoc vopred ďakujeme!

 

Hradné múzeum vo Fiľakove sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a zbierkového fondufpu, ako aj na akvizíciu a vedecko-výskumnú činnosť. Tohto roku sme sa zapojili do rôznych výziev Fondu na podporu umenia a získali finančnú podporu na tri múzejné projekty.

Čítať ďalej: Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. za účelom doplnenia stálej expozície HMF

Hradné múzeum vo Fiľakove sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a zbierkového fondufpu, ako aj na akvizíciu a vedecko-výskumnú činnosť. Tohto roku sme sa zapojili do rôznych výziev Fondu na podporu umenia a získali finančnú podporu na tri múzejné projekty.

Čítať ďalej: Projekty Hradného múzea vo Fiľakove