• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Informačné centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum srdečne pozýva všetkých záujemcov na ôsmy ročník celovečerného podujatia Noc múzeí a galérií vo Fiľakove, ktoré sa uskutoční 16. mája 2015.

Program zaháji vernisáž výstavy „Kamenári a kamenné kvety“ v Mestskom vlastivednom múzeu o 18:00 hodine. Expozícia, ktorej kurátorom je primátor mesta Fiľakovo, etnológ Mgr. Attila Agócs, PhD., návštevníkom predstaví históriu novohradských kamenárov a kameňopriemyslu. Okrem pracovných nástrojov, odevu, písomností a zväčšených dobových fotografií sa tu Noc múzeí a galérií vo Fiľakoveprezentujú aj pozoruhodné minerálne útvary pochádzajúce z okolitých kameňolomov. Vystavený materiál pochádza zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Hradného múzea vo Fiľakove, z fondu Novohradskej knižnice v Lučenci a zo súkromných zbierok. Výstava bude sprístupnená do  07. augusta 2015. Po vernisáži sa uskutoční premietanie ďalšieho cyklu archívnych filmov niekdajšieho Filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972.
V Bebekovej bašte Fiľakovského hradu sa o 19:00 hodine otvára výstava s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“, ktorá návštevníkom priblíži ľudovú kultúru Slovákov žijúcich v Maďarsku. Expozíciu, predstavujúcu ľudové tradície prostredníctvom zväčšených dobových fotografií a figurín oblečených v tradičnom odeve, dopĺňa zbierka čepcov a evanjelických spevníkov. Prezentované kroje a exponáty pochádzajú zo zbierok súkromných osôb,  resp. z národopisných zbierok Slovákov v Maďarsku. Výstava, ktorej kurátorkou je riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, etnologička Mgr. Katarína Király, PhD., bude sprístupnená do  13. septembra 2015. V rámci sprievodného programu na strednom hrade, predvedie o 19:45 Folklórny spolok Furmička typické tance Slovákov z Čemera s názvom „Momenty z Čemera“.
O 20:15 hodine nasleduje literárno-hudobné predstavenie divadla Csavarszínház, s prednesom básní Fracoisa Villona. Jedinečnú atmosféru večera dotvára špeciálne farebné osvetlenie Fiľakovského hradu s barokovými motívmi, v sprievode koncertu funkovej kapely Guru Brothers od 21:30 hodiny. V priebehu večera bude návštevníkov zabávať aj historická skupina Defensores s animačným programom v „Dobovej krčme“ v kazemate, kde budú mať odvážlivci možnosť ochutnať aj dobové nápoje za symbolickú sumu.
Hradný areál bude v deň podujatia otvorený do 23:00 hodiny.
VSTUP NA VŠETKY PROGRAMY NOCI MÚZEÍ VO FIĽAKOVE JE VOĽNÝ!