• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Jednodňový výlet s animačným programom a nádychom histórie vo Fiľakove a okolí

Jednodňový výlet s nádychom histórie vo Fiľakove a okolí

 

Ďalšie pozoruhodnosti regiónu:

Banská Bystrica

Geologické hodnoty Novohrad-Nógrád geoparku na slovenskej časti územia

Domy ľudového bývania a etnografické expozície