• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.2 Múzeumok gyűjteménygyarapítása

„A Füleki Vármúzeum néprajzi gyűjteményének gyarapítása áttört faragású palóc lócákkal“

A Füleki Vármúzeum regionális jellegű múzeum, melynek feladata az egykori füleki járási terület természeti és társadalmi fejlődésének teljes körű múzeumi dokumentálása. Mivel a város a Palócföld központi térségében helyezkedik el, az intézmény azon múzeumok egyike, melyek a palóc kulturális örökség megőrzésével foglalkoznak. A projekt célja két egyedi áttört faragással díszített palóc lóca megmentése, tehát az intézmény a népművészet értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységének támogatása.

Bővebben: „A Füleki Vármúzeum néprajzi gyűjteményének gyarapítása áttört faragású palóc lócákkal“

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.2 Múzeumok gyűjteménygyarapítása

„A Füleki Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményének gyarapítása helyi képzőművészek alkotásaival“

A Füleki Vármúzeum gyűjteménygyarapítási koncepciójában megfogalmazott hat tudományterület egyike a képzőművészet, amely az intézmény honismereti irányultsága értelmében a térség alkotóinak munkáira specializálódik. A képzőművészeti alkotások jelentősebb bővítése a múzeum által csak a Füleki Vármúzeum jogi elődje működésének első éveiben valósult meg, amikor létrejött a Füleki Járási Múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Ez idő óta csak csekély számú művészi alkotással gyarapodott a gyűjtemény. A projekt elsődleges kimenetele sikeres kortárs helyi alkotók – Adela Vašová Vilhanová és Balázs Alfréd festőművészek, valamint Jacsmenyík József által készített, összesen öt festmény megvásárlása.

Bővebben: „A Füleki Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményének gyarapítása helyi képzőművészek alkotásaival“

Kisebbségi Kulturális Alap 2018; Besztercebányai Megyei Önkormányzat

„XIX. Füleki Várjátékok és Nemzetközi Történelmi Íjászverseny”

Mint ahogy minden év júniusában, idén is megrendezésre kerültek a füleki várban a történelmi várjátékok és íjászverseny. A projekt célja az volt, hogy a város lakói és látogatói részére érdekes kultúrműsort, valamint a fiataloknak és egyéb korosztályoknak is hasznos szabadidős programot kínáljunk, és felkeltsük érdeklődésüket a város történelme és társadalmi élete iránt. Szombaton (június 16-án) a várban a török hódoltság időszakának légköre uralkodott.

Bővebben: „XIX. Füleki Várjátékok és Nemzetközi Történelmi Íjászverseny”

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.1 Tudományos, kutatási és bemutató tevékenység – múzeumok

„A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitása”

A Füleki Vármúzeum az állandó kiállítások által mutatja be a város és környékének történetét az őskortól a 20. század közepéig. Az itt kiállított tárgyak nemcsak a mikrorégió gazdag történelmére mutatnak rá, hanem többnemzetiségű jellegére is. Mivel az intézmény szándéka a térség történelméről szóló, egyes időszakokra vonatkozó ismeretek hiánypótlása, folytatta – a már folyamatban lévő – II. világháború témakörét érintő kutatást. A projekt elsődleges célja a II. világháború idején Füleken és környékén történt helyi események feltérképezése volt. Az új kiállítás tervezett megnyitását terepmunka, levéltári és múzeumi kutatás, a városlakókkal való kommunikáció illetve oral history felvételek készítése, valamint a korszakot szemléltető tárgyak felkutatása és begyűjtése előzte meg.

Bővebben: „A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitása”

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.1 Tudományos, kutatási és bemutató tevékenység – múzeumok

"A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig – a nemzetközi konferencia tanulmánykötete"

A pályázat célja a Discussiones Filekienses c. kiadványsorozat második kötetének megjelentetése. A kötet a 2011. szeptember 13.-án és 14-én, a Füleki Vármúzeum által szervezett, „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig” c. nemzetközi konferencia tanulmánykötete. A kiadvány küldetése a levéltári, műemlékvédelmi, történelmi és irodalomtörténeti kutatások eddig elért eredményeinek közzététele, továbbá a befolyásos Koháry és Coburg családtagokat érintő legújabb ismeretek megismertetése a szakmai közönséggel, valamint az említett családok által hátrahagyott, ingó és ingatlan emlékek dokumentálása. Az egyes tanulmányok az előadás nyelvétől függően szlovák, illetve magyar nyelven lesznek publikálva, az összefoglaló a másik nyelven olvasható.

Bővebben: "A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig – a nemzetközi konferencia tanulmánykötete"

Szlovák Művészeti Alap – 5.4.2 Gyűjteménygondozás

„Történelmi dokumentumok, fényképek, képeslapok és archív filmek állagmegóvása”

A Füleki Vármúzeum 2007-es alapítását követően feltérképezte és gyűjteni kezdte a város és a környék múltját megörökítő korabeli fényképeket, képeslapokat és iratokat. Az intézmény a Városi Honismereti Múzeum jogutódjaként átvette annak gyűjteményeit, számos ilyen jellegű tárggyal. A Muzeológiai Kabinet javaslatára, új belső szabályzatot adott ki a dokumentáció kezelésére vonatkozóan, majd megkezdődött egy saját, új gyűjtemény kialakítása. Ebbe épülnek be fokozatosan az egykori Városi Honismereti Múzeum gyűjteményi tárgyai is.

Bővebben: „Történelmi dokumentumok, fényképek, képeslapok és archív filmek állagmegóvása”

A Szlovák Művészeti Alap – 5.2.2 A múzeumok gyűjteménygyarapítása

„Egyedi áttört faragással díszített palóc lóca megvásárlása”

A Füleki Vármúzeum regionális jellegű múzeum, melynek feladata az egykori Füleki járás természeti és társadalmi fejlődésének teljes értékű dokumentálása. Az intézmény jellege honismereti, s a füleki vár, valamint Fülek város történelmének feltérképezésére szakosodott. Mivel a város az ún. „Palócföld” területén helyezkedik el, múzeumunk azon kevés létesítmények közé tartozik, melyek a palócok életével összefüggő kulturális örökség megőrzésével foglalkozik.

Bővebben: „Egyedi áttört faragással díszített palóc lóca megvásárlása”

Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Kisebbségi Kultúrák Program 2017; Besztercebányai Megyei Önkormányzat

„XVIII. Füleki Történelmi Várjátékok és Történelmi Íjászverseny”

Miként az elmúlt években már hagyománnyá vált, idén is megrendezésre kerültek a Füleki Történelmi Várjátékok és a Történelmi Íjászverseny.

 

Bővebben: „XVIII. Füleki Történelmi Várjátékok és Történelmi Íjászverseny”

 

kohary-pt-kozadakozas

A KOHÁRY PT KÖZADAKOZÁST szervezaz utolsó füleki várkapitány, II. Koháry István szobrának felállítására, kártyák árusításával a Nógrádi Turisztikai Információs Központban (a Füleki Vármúzeum épülete, Várfelső utca 14., Fülek),
melyek értéke darabonként 5 EURÓ, vagy önkéntes pénzadománnyal 2017. 07. 01-től 2018. 06. 30-ig az alábbi számlára: SK29 5200 0000 0000 1747 7091.

Előre is köszönjük a segítséget!

A Füleki Vármúzeum már több éve foglalkozik pályázatírással, amely célja a műemlékvédelem, a gyűjteménygyarapítás és gondozás, valamint a tudományos és kutatómunka finanszírozása. Idén, a Szlovák Művészeti Alap felhívásaira reagálva, három múzeumi tervezetünk nyert anyagi támogatást.fpu

 

Bővebben: A Füleki Vármúzeum pályázatai

 
 
 
 
Ez a weboldal a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) használ.